Den nye terminalen på Gardermoen flyplass. Foto: Nordic Office of Architecture

Vil du se nærmere på de tekniske anleggene her?

Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017 - Konferanse

0

NFA og Ifea inviterer til konferansen Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017. Dette inkluderer foredragsholdere fra byggherrer som deler erfaringer om gjennomføring av prosjekter og gir eksempler på drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Og ikke minst: Et besøk for å se hva som skjuler seg av anlegg i ny terminal på Gardermoen.

Nesten alle områder i samfunnet i dag er preget av miljøtenkning. Det gjelder i stor grad også byggenæringen som planlegger, bygger og forvalter store bygninger.  I alt fra materialvalg til tekniske løsninger ligger det et stort potensial for å redusere miljøbelastning og forbruk.

Parallelt med dette foregår det en teknologisk utvikling, spesielt innenfor automatisering, overvåkning og kommunikasjon. Slike systemer skal ivareta de fleste funksjoner for brukerne av bygningen fra ventilasjon og komfort til sikkerhet og beredskap. Kravene til pålitelighet og fleksibilitet i slike systemer for et nybygg nærmer seg den standarden som vi bygger inn i våre prosessindustrianlegg.

Konferansen vil gi alle deltakere en oppdatering om dagens standarder for slike anlegg. Foredragsholdere fra byggherrer vil dele erfaringer om gjennomføring av prosjekter og beskrive situasjonen og gi eksempler på moderne drift av tekniske installasjoner i store bygninger. Hvilke kompetansekrav vil dette stille til personell som skal forestå drift og vedlikehold av slike bygninger?

Flere anerkjente leverandørbedrifter med omfattende ressurser og kunnskap om byggenæringen vil gi innføring i nye teknologiske muligheter i et digitaliseringsperspektiv.

NFA og Ifea har lang erfaring med å skape arenaer automatisering innenfor en rekke ulike bransjer. Den første konferanse av med målgrupper innenfor byggenæringen ble arrangert i Bergen i 2015 og er senere fulgt opp med en konferanse i Oslo i 2016.

Årets konferanse kombineres med et referansebesøk i de tekniske anleggene for den nye avgangshallen på Gardermoen.

Både besøket og innleggene på konferansen har energiriktig drift, tilgjengelighet, fleksibilitet og alle sider ved sikkerhet som hovedtema.

Dette skjer på konferansen 12. og 13. desember:

12. desember starter med Revidert ITB standard ved Ståle Killie, Cowi , KNX -verdensomspennende standard for hjem- og bygningsautomasjon ved Jostein Fjell Nilsen, ABB, BACnet ved Einar Bråthen i Beckhoff Automation, innlegg fra Forsvarsbygg ved Trygve Johansen, toppsystem og ved Tor Egil Robertsen, Undervisningsbygg.

Det blir et innlegg fra Piscada og som siste godbit første dag er befaring i den nye terminalen på Gardermoen flyplass.

Neste dag – 13. desember – starter med Total Integrated Security ved Per Bratsberg, Siemens AS og Ability/Industri 4.0 ved Rune Nyheim, ABB. Videre utover dagen kommer det flere innlegg som ikke alle detaljer er helt på plass ennå.

Men dette dukker etter hvert opp på NFA-plassen – Fremtidens Smarte og Sikre Bygg 2017

Tipshefte – Design av bygg
og tekniske systemer