1. LOS Energy er den største norske leverandøren til det norske bedriftsmarkedet, og deler årlig ut LOS Energy Award til en virksomhet som er blant de beste i Norge på smart energibruk. Her tildeles seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby, LOS Energy Award 2017 fra administrerende direktør i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien.

Norges beste på smart energibruk heter Bane NOR Eiendom

LOS Energy Award 2017

0

Norges beste: Basert på nominasjoner fra fagfolk i ulike bransjer har en fagjury fra LOS Energy kommet frem til at Bane NOR Eiendom er blant de beste i landet på smart energibruk. Det er ikke første gang eiendomsselskapet er i finalen i LOS Energy Award. ROM Eiendom, som ble en del av Bane NOR Eiendom tidligere i år, var blant finalekandidatene under fjorårets kåring.

Vår satsing på bærekraft er en stor del av virksomhetens identitet. Det er hyggelig at det målrettede arbeidet vi har lagt ned over mange år blir lagt merke til, og at vi får en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, sier seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby. Hun mottok prisen på vegne av Bane NOR Eiendom.

Blant tidligere vinnere av LOS Energy Award er Ruter og Entra (2016) og IKEA (2015)

Små tiltak utgjør en stor forskjell
Bane NOR Eiendom utkonkurrerte tre andre kandidater i finalen. De tre andre finalistene var industrikonsernet Saint-Gobain Ceramic Materials, trelimprodusenten Dynea og eiendomsselskapet Omsorgsbygg Oslo KF. Ifølge fagjuryen var konkurransen hard, men til slutt var det Bane NOR Eiendom, med over 2.500 bygg i sin portefølje, som trakk det lengste strået.

– Målet vårt er at vi skal ha energieffektive løsninger i alle bygg, og at leietagerne skal bruke minst mulig strøm. Vår eiendomsportefølje består av bygg i alle størrelser, og vi er opptatt av å finne energieffektive løsninger i alle bygg – uavhengig av byggets størrelse. Selvfølgelig er de omfattende energisparingstiltakene i de største byggene viktig, men vel så viktig er alle energisparingstiltakene i de små byggene som til sammen utgjør en stor forskjell. Vi må tenke helhetlig hvis vi skal lykkes, og det er denne prisen et bevis på at vi gjør, sier Sunsby.

Bane NOR Eiendom har flere gode referanseprosjekter å vise til. Blant annet har de redusert energibruken betraktelig i flere bygg. De er også i gang med flere prosjekter hvor målet er å redusere effekttoppene.

Gjenspeiler seg i alle prosjekter
LOS Energy Award skal gå til en virksomhet som satser seriøst på energieffektivitet og energiledelse. I fagjuryens begrunnelse er det lagt vekt på at Bane NOR Eiendom har en ledelsesforankret miljøstrategi. Og at de har forpliktet seg på omfattende tiltak i eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Bane NOR Eiendom har gjennomført og planlagt en rekke tiltak for å redusere egen energibruk og effektuttak. De har en ambisiøs miljøstrategi som er forankret på ledelsesnivå. Og de har klart å gjøre de ansatte til ambassadører for strategien. Dette gjenspeiler seg i at de har energieffektivitet og energiledelse høyt på agendaen i alle møter. I tillegg til å være dyktige strategisk, er de også operasjonelle. De har veldig gode resultater å vise til, og de har flere nye tiltak på planen som skal iverksettes. Bane NOR Eiendom er en verdig vinner av LOS Energy Award 2017, sier administrerende direktør i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen.

Om kandidatene

Saint-Gobain er en verdensledende totalleverandør av byggevarer til boligbyggere og entreprenører. Datterselskapet i Norge heter Saint-Gobain Ceramic Materials. Selskapet har et av produksjonsanleggene sine i Lillesand..

Dynea er en av verdens ledende produsenter av bindemidler til industrielt bruk. Produktene benyttes særlig i trebearbeidende industri. Selskapets hovedkontor og største produksjonsanlegg er lokalisert i Lillestrøm.

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. Selskapet bygger blant annet boliger, kontorbygg og utvikler kollektivknutepunkt.

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, og er blant landets største eiendomsforvaltere. Porteføljen består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendom.

Bærekraft: LOS Energy ønsker å møte
kundens behov i den grønne satsingen

Gustav Stenbeck på scenen under LOS Energy day i Stockholm 27.stepember.