Diakonhjemmet Hage. Innfelt: Fra ITB Brukerforum i Oslo, oktober 2017.

Diakonhjemmet Hage – en ny bydel blir til

Tema på ITB Brukerforum i Oslo:

0

Diakonhjemmet Hage ble behørig presentert og diskutert på ITB Brukerforum 24. oktober – en bydel som planlegges etter BREEAM Community – et meget stort prosjekt med næringsbygg, omsorgsbygg, boliger, idrettshall og mye mer.

Diakonhjemmet har lagt lista høyt og er nå i sluttfasen med områdets reguleringsplan. Her skal det bli godt å være med stor fokus på alle aspekter av bærekraftige løsninger, godt miljø, tilrettelegging av endringer i behov over tid og gunstig drift.

Prosjektets leder Jon R Solsrud inviterte deltagerne på brukerforumet til å spille inn sine råd til både hvordan organisere prosjektet eller riktigere uttrykt prosjektene og valg av tekniske løsninger.

Diskusjonene ble engasjerte og mangfoldet av innspill stort. Aktiv bruk av “Riktig med en gang” metoder vil stå sentralt, skriver Integranett.no.

I en artikkel på Diakonhjemmets internettside står det at i desember 2016 kom beskjeden om at reguleringssaken for Diakonhjemmet hage er sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i Oslo kommune. Oversendelsen er et stort skritt på veien mot en realisering av Diakonhjemmet hage.

Diakonhjemmet hage er en unik mulighet for Diakonhjemmet til å skape nye tjenester og løsninger for samfunn og enkeltmennesker innenfor helse, omsorg og utdanning.

– Vi mener at Diakonhjemmet hage vil støtte opp under de overordnede målene som byrådet i Oslo har satt for hele byen: en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle, sier økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson i artikkelen på Diakonhjemmets internettside.

I reguleringsplanen er det bygg for Omsorg+, sykehjem, utdanning/skole, arealer til næring og tjenesteutvikling innen helse og omsorg, flerbrukshall og boliger. Grønne løsninger er vektlagt, blant annet gjennom områdesertifisering av utbyggingen innenfor Breeam, noe som vil påvirke valgene som gjøres videre for området når det er regulert.

Klar konklusjon etter fruktbar diskusjon:
– Vi kan – når byggherrene vil!

40 deltakere møtte opp til høstens ITB Brukerforum i Bergen og dfro stor nytte av å lytte til Swecos erfaringer med gjennomføringen av eget bygg i Fantoftvegen. Alle foto: Integra.