Kom og hør Kjell Hantho - "Mr Mengderegulering" oppfordrer arrangøren av Årets grønne driftskonferanse i Oslo.

Mr Mengderegulering Kjell Hantho på plass tirsdag

Årets grønne driftskonferanse

0

– Mange byggeiere sitter på en gullgruve med energireduksjon uten å være klar over det, sier Kjell Hantho i forkant av Årets grønne driftskonferanse 2017 i Bjørvika konferansesenter tirsdag i neste uke.

Hvorfor er det slik at potensialet med mengderegulering ikke blir realisert? Kjell Hantho i Hantho Energy viser deltakerne følgende hovedgrunner:

 • Det kreves en annen kunnskap enn det driftsorganisasjonen besitter
 • «Erfarne» personer har prediket at dette er komplisert og vanskelig
 • Det krever endring.
 • Usikkerhet omkring reel besparelse

Kjell Hantho vil gjennom sitt foredrag imøtegå alle disse påstandene og vise at mengderegulering er enkelt og gir solid gevinst.

Du vil vi få innblikk i «hemmelige detaljer» som gjør endring til mengderegulering lett og uproblematisk.

Kjell Hantho har sammen med lokale driftere endret på og redesignet en rekke varme- og kjøleanlegg hos store byggeiere som Olav Thon, Forsvarsbygg m.fl.

Ferdigstilte anlegg har en overraskende solid og varig reduksjon i energibruken. Selv små endringer som å stenge ventiler og stoppe unødige pumper gir omgående besparelse.

Galskap vil noen si, uvitenhet vil andre svare. Dette blir det mer om og noe å diskutere.

For øvrig vil deltakerne kunne møte kunder, leverandører, partnere og bransjekolleger. Og å delta i diskusjonene om hvordan drifte yrkesbygg mer effektivt i fremtiden

Utdrag fra programmet:

 • Eiendomssektorens veikart mot 2050
 • Digital eiendomsledelse
 • Bygningsautomasjon i nær fremtid
 • Miljøklassifiserte bygg i drift
 • Årets Grønne Driftsteam
 • Enova informerer
 • Effektivisering av arbeidsdagen
 • Fang Energityven – erfaring fra årets fangst
 • Mengderegulering av varme og kuldeanlegg

For dypere innsikt i konferansens innhold og påmelding:

Måleteknikk, feltbuss, styring og regulering,
overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen