- Vi ivaretar hele verdikjeden fra produksjon til praktisk bruk av digitale verktøy i byggebransjen, sier Halvor Sandbu i Graphisoft.

Opplever at aktører i byggebransjen velger digitale løsninger

-Vi opplever at stadig flere aktører innenfor byggebransjen velger våre digitale løsninger og tjenester i forbindelse med byggeprosjekter. Graphisoft er norsk distributør av en rekke anerkjente løsninger samtidig som vi gjennom våre datterselskaper i Finland og Ungarn har programmerere som utvikler løsninger som gir oss kontroll på hele verdikjeden fra produksjon til praktisk bruk i byggebransjen, sier daglig leder Halvor Sandbu.

0

-Vi opplever at stadig flere aktører innenfor byggebransjen velger våre digitale løsninger og tjenester i forbindelse med byggeprosjekter. Graphisoft er norsk distributør av en rekke anerkjente løsninger samtidig som vi gjennom våre datterselskaper i Finland og Ungarn har programmerere som utvikler løsninger som gir oss kontroll på hele verdikjeden fra produksjon til praktisk bruk i byggebransjen, sier daglig leder Halvor Sandbu.

Graphisoft har i løpet av den siste tiden inngått avtaler som leverandør av løsninger innenfor BIM (bygningsinformasjonsmodellering) til Sykehuset i Vestfold samt konsulent rammeavtale innen laseroppmåling og modellering av eksisterende bygningsmasse hos NMBU på Ås.

Selskapet har i tillegg inngått en rekke avtaler med eiendoms og arkitektselskaper innenfor sine kompetanseområder.

I en pressemelding skriver Graphisoft Norge at de er et ledende selskap som utvikler og leverer innovative, digitale verktøy og tjenester til byggebransjen.

Selskapet har en ledende posisjon som leverandør til byggebransjen på det norske markedet, og hadde i fjor en totalomsetning på 51, 4 millioner kroner som var en økning på ti prosent sammenlignet med året før.

I løpet av året tre første kvartaler har Graphisoft en omsetning på 40 millioner kroner, noe som er en økning på ti prosent fra samme periode i fjor.

– Vi ivaretar hele verdikjeden fra produksjon til praktisk bruk av digitale verktøy i byggebransjen, sier Halvor Sandbu.

BIM-studentene klare for nye utfordringer i bedrift

Undervisning i lysteknikk. Alle foto: fagskolen Oslo Akershus