Fra venstre: Dr. Ing Fredrik Horjen, Bernt Øvern, og Harald Andersen (også omtalt som hjernen bak ikbygg.no)

IK-Bygg kåret: Det er dette som kalles innovasjon

IK-bygg kåret som den mest innovative

0

På konferansen Fra analoge til digitale bygg den 8. og 9. november, ble IK Bygg kåret som den mest innovative. IK Bygg, v/Norsk Kommunalteknisk Forening, er den eneste leverandøren som har gjort noe helt nytt som ingen andre har gjort før dem, og det er det som kalles innovasjon.

Eier- og forvalterorganisasjonene til «bygg i Norge» har organisert seg i en felles møteplass for å samlet kunne bidra aktivt, både i grønt skifte og lønnsom digitalisering.

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil kunne gi store løft på effektivitet og kvalitet. På denne konferansen får du høre hvordan byggeiere kan bidra og hvilke gevinster de kan høste.

Juryens begrunnelse

Kåringen fant sted på konferansen Fra analoge til digitale bygg, som gikk i regi av Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner, 8. – 9. november.

Mer info om konferansen, hvem som deltok, bidro, og hvem som var leverandørutstillere finner du her: digitalebygg.no

IK Bygg samler alt regelverk om bygg i drift på et sted. Dette er forvaltning, systematisk internkontroll, synliggjøring av byggets tilstand og skaderisko og rapportering

Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i sin virksomhet, og forsvarlige og godt vedlikeholdte bygninger er nødvendig for å oppnå dette.

For å overholde regelverket er kommunene pålagt å gjennomføre en systematisk internkontroll.Kommunestyret har som eier ansvaret for at lover og forskrifter følges.
Eiendomsforvalter har det viktige ansvaret for å kartlegge tilstand på eiendommene samt å informere eier. IK Bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene. Når forvalteren fokuserer på byggets tilstand i forhold til HMS-IK vil man også få god støtte fra brukerne.

IK bygg -konferansen 2017 i Tromsø

Et høydepunkt vil selvsagt bli prisutdelingen v/KLP Skadeforsikring AS, Direktoratet for byggkvalitet DiBK og NKF bygg og eiendom, for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Målgruppe:
Eksisterende og nye brukere av ikbygg.no
Tilsynsmyndigheter, rådmenn/ordførere, private og offentlige eiendomsforvaltere, vaktmestere og driftsoperatører.Program / Påmelding HER

 – Kommunene investerer 25 mrd årlig i barnehager, skoler og sykehjem

-Når det gjelder ITB er det behov for bestillerkompetanse ved bygging og oppgradering, sier sier Dr. ing Fredrik Horjen, prosjektleder NKF – Norsk kommunalteknisk Forening. Foto: PGB Simon