NGBC og Grønn Byggallianse holdt kurs for næringsmeglere sist uke. Her er et knippe meglere rundt bordet, i tillegg til Katharina Bramslev og Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse.

Minikurs for eiendomsmeglere for bevisstgjøring av grønne bygg

NGBC og Grønn Byggallianse arrangerte

0

Hvor viktig er kunnskap om helse- og miljøkvaliteter for eiendomsmeglere? NGBC i samarbeid med Grønn Byggallianse arrangerte i forrige uke et minikurs for næringsmeglere for å gi en liten innføring.

– Vi opplever økende fokus på miljø og helse i samfunnet, og leietakere ønsker seg bygg med gode helse- og miljøkvaliteter som dagslys, utsyn, frisk luft og fleksible arealer. Forskning viser nemlig at ved å ta slike hensyn kan trivsel økes og sykefraværet reduseres hos arbeidstakeren. Dette kan gi en tydelig økonomisk gevinst for leietaker, men også for gårdeier. I en spørreundersøkelse fra Høyskolen i Østfold svarer flertallet av de spurte at de er villige til å betale noe mer for et bygg med et dokumentert godt innemiljø, forteller daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik som fortsetter:

-Tanken med minikurset i dag er å bevisstgjøre meglerne på at grønne bygg er mer enn energieffektive bygg. Meglerne har en viktig rolle som formidler av kvalitet, og i de fleste tilfeller er leietaker prisgitt den kunnskapen megler videreformidler når det gjelder byggenes helse- og miljøfremmende kvaliteter. Med verktøy som BREEAM-NOR får du dokumentert kvalitet og ikke bare store ord. Det er lett å kommunisere for megler og gir trygghet for leietaker, sier hun.

Minimumskvaliteter for leietaker
– Vi må ha en helhetlig tilnærming til bærekraft uavhengig av om man er leietager, gårdeier eller megler, sier Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse.

– Vi må sikre minimumskvaliteten for leietaker i tiden fremover. I det ligger blant annet inneklima, energibruk, funksjoner, fleksibilitet, materialkvaliteter og dagslys. Her har både søkemegler og utleiemegler en viktig rolle å spille, avslutter han.

Vil være miljøbevisst samarbeidspartner
for dagens og morgendagens leietakere

Oslo Areal er allerede i gang med å implementere strakstiltakene, sier adm. direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.