Lia barnehage på Ellingsrud i Oslo er bygget etter mange nye tanker og vil fremstå som et viktig miljøprosjekt. Til jul flytter barnehagebarna inn. Foto: Omsorgsbygg

Nybrottsarbeid hos Omsorgsbygg i Lia barnehage i Oslo

Har eksperimentert litt med denne barnehagen

0

Nybrottsarbeid: Nå er det snart innflytting for et stort antall barnehagebarn i Lia barnehage i Oslo. Her skal de boltre seg på 10 avdelinger som er 3,2 meter under taket. Endelig er et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Omsorgsbygg, Bellona, Skanska og Sintef hvor klimagassutslippene fra alle prosesser på byggeplassen registreres.

Prosjektansvarlig Flemming Idsøe i Omsorgsbygg forteller til ITBaktuelt at her er det gjort en rekke gode miljøtiltak, og at barnehagen på Ellingsrud representerer nybrottsarbeid.

– Vi har hatt et forprosjekt for å se hvilken barriere det er for utslipp fra byggeplasser. Et eget kontor på stedet har fagfolk som beregner dette, pluss at vi har gjort intervjuer med ansatte om hvordan de reiser på jobb og vi ser på hvor det er størst mulighet til reduksjon. I tillegg gir vi veiledning, ikke minst til andre offentlige byggherrer, og forhåpentligvis at det vi erfarer her tas i bruk i nye prosjekter.

Idsøe forklarer at byggeplassen er fossilfri, noe som det ble stilt krav om allerede i konkurransen om oppdraget. Det benyttes biodiesel i maskiner, brakkerigger har behovsstyrt belysning og styrt temperatur. Dette gir full komfort og sparer miljøet.

Varmen for byggtørking hentes fra energibrønner. Videre er det fokus på transport til og fra byggeplassen.

Det benyttes elektriske anleggsmaskiner der det er mulig. Og en batteridrevet hjullaster har vært i drift, faktisk var dette en test av en prototype fra 2016. Nå masseproduseres denne, en 4-tonner med et løft på 2,5 tonn. Prototypen ble testet på en annen av Omsorgsbyggs byggeplasser i 2016, på Teglverket barneha.

– Vi hadde en dialogkonferanse i mars 2016. Og fra da til ny konferanse i mai i år så vi at det hadde vært en drivende utvikling på utstyrssiden. Nå har vi vist at det er et marked her for leverandører at slikt utstyr, maskiner, batterier og hydrogen, sier Idsøe.

Det benyttes et nytt system med fordrøyningsbasseng som tar mindre plass slik at masseuttaket reduseres betraktelig.

– Vi er på god vei til å bli utslippsfri ved bygging av barnehager i Oslo, sier Idsøe.

Selve bygget er plusshus, slik som alle barnehagene i Oslo antagelig vil bli fremover.

– Energimålet for barnehagen er at det skal bli Norges mest energigjerrige bygg med et energibehov på rundt 1/3 av en passivhusbarnehage.

Idsøe sier at på energisiden er det flere innovasjoner. Blant annet kan man i sommermånedene pumpe den store mengden overskuddsvarme ned i energibrønnene, og spare varmen til kaldere tider. Dette krever riktignok en del prosjektering og tenking, men er fullt mulig å gjennomføre. I tillegg er det installert solceller.

Barnehagen har installert store vinduer, slik at det er lyse og vennlige rom, som alle er 3,2 meter under taket. Dette bidrar til god ventilasjonseffekt, og dermed også energisparing.

– Et bygg bruker vanligvis mye energi på kjøling. Men her har vi god virkningsgrad, fordi vi utnytter den termiske energien. Vanligvis bruker vi ikke mye energi på kjøling i barnehagene våre, men reduserer kjølebehovet med passive tiltak. I dette prosjektet tillater vi oss å bruke mye mer energi til kjøling enn det som er vanlig, men dette bidrar til en bedre virkningsgrad på varmepumpa om vinteren siden vi sesonglagrer varmen. Vi får en bedre termisk komfort samtidig som vi får et lavere energiforbruk totalt sett.

– I tillegg har vi installert vi en egen batteripakke for å utnytte solstrømmen fra solcellene om dagen. Vi regner med å øke egenforbruket av solstrøm med 20 – 30 %. Solcellene produserer jo energi etter barnehagens åpningstid og i helgene hvor vi nå kan lagre i batteriene. I stedet for å selge til Hafslund, utnytter dette selv, sier Idsøe.

–  Mye av dette er nybrottsarbeid, helt fra det praktiske ved gjennomføring av fossilfri byggeplass til drift og komfort i barnehagen?

-Ja, her er mye nybrottsarbeid. Vi har vært gjennom en del nye tanker for å få til dette, sier Flemming Idsøe.

Nå håper han at det blir mulig å ta med erfaringene videre når andre barnehager skal bygges, både i Oslo og i landet for øvrig.

– Vi ønsker å pushe litt på grensene, og da har vi eksperimentert litt med denne barnehagen. Nå kan dette også løftes opp til blant annet sykehjem som også ligger under Omsorgsbygg. Det vi har lært her kan fint overføres til større bygg, sier Idsøe.

– Men det som er viktig, legger han til, til slutt, er at nybrottsarbeidet ikke går utover inneklima i barnehagene og sykehjemmene. Tvert i mot.

Omsorgsbygg bygger Tåsenhjemmet
som et høyprofilert miljøprosjekt

Tåsenhjemmet blir et høyprofilert miljøprosjekt. Arkitekt og illustrasjon: Arkitema.