Dialogkonferanse – skape fremtidens byggenæring

0

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggebransjen og inviterer til dialogkonferanse 18. januar i Oslo.

Hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige, sømløse prosesser?

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggenæringen, og ser på muligheter for å ta i bruk nye metoder for å oppnå bedre bygg gjennom bedre prosesser. Digitalisering er en viktig premiss i dette bildet.

De inviterer både etablerte og helt andre, nye aktører til å skape fremtidsrettede løsninger for næringen.

Påmeldingsfrist er 30. november