Katharina Bramslev og Kjell Petter Småge foran en forsamling glade deltagere.

Full jubel på Byggalliansens Årets grønne driftskonferanse

0

For sjette år på rad ble «Årets Grønne Driftskonferanse» arrangert i regi av Grønn Byggallianse. I salen satt 108 representanter fra de mest fremoverlente eiendomsbesitterne i Norge, og de som arbeider systematisk med å forberede sine miljøprestasjoner.

Møteleder for dagen var rådgiver i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge. “At vi greier å samle 108 personer en hel dag i konkurranse med alle andre konferanser, viser at vi har truffet godt med vårt program”, sa han.

Daglig leder Katharina i Grønn Bygggallianse startet dagen med å fortelle at hele 22 av 62 medlemsbedrifter nå har styrevedtak på at de skal gjennomføre de 10 første strakstiltakene innen ett år. Hun gikk gjennom de tiltakene som har størst betydning for driftspersonellet i våre bygg.

Videre presenterte Kjetil Gulbrandsen arbeidet som har blitt gjort i regi av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Byggeierne skal komme mer på banen og skal kreve at softwaresystemene som vi bruker må kunne kommunisere med hverandre via åpenBIM. Her snakker vi om et effektiviseringspotensiale på 50%.

Siemens og Schneider fortsatte med hvordan de ser utviklingen fremover og hva de kan levere i dag. Tom Christiansen presenterte systemet fra Siemens som tilrettelegges akkurat for det behovet brukeren har. Per Klokset fra Schneider viste hvordan den tette kontrollen man får med deres system, kan kutte kostnader.

Daglig leder i Miljøfyrtårn Ann Kristin Ytreberg poengterte viktigheten av miljøledelse og at vi alle må stille miljøkrav til våre leverandører. Det er slik vi får snøballen til å rulle.

Oddmund Fintland fra Entra kunne fortelle at de for noen år tilbake satte seg et mål om at bygningsmassen innen 2019 skulle ha et snitt på energibruken under 150 kWh/m2 år. Noen mente at det var umulig med tanke på de eksisterende byggene. De har nå med hardt arbeid allerede oppnådd målet to år før tiden. Det var en tydelig stolt leder som delte med seg av suksesskriteriene til Entra.

Enova kommer nå med to nye støtteprogram mot ny teknologi som helt sikkert blir godt benyttet. Jan Peter Amundal gjennomgikk “Støtte til introduksjon av ny teknologi i bygg og områder ” og “Støtte til kommersiell utprøving”.

Styreleder i Grønn Byggallianse Roy Frivoll fra Avantor,delte ut prisen «Årets Grønne Driftsteam» til Mustad Eiendomsdrift.

Det pleier å være tett konkurranse mellom teamene, og så også i år. “Det har vært vanskeligere enn noen gang å kåre en vinner”, sa juryleder Kjell Petter Småge. “Av de som var påmeldt til konkurransen ble fire nominert til prisen. Egentlig er de alle vinnere, og det råder ingen tvil om at disse teamene har tydelig fokus på miljøriktig drift. Men en vinner må kåres, og valget falt på Mustad Eiendomsdrift. Vi gleder oss allerede til neste år – for å vinne prisen forplikter. Vinneren får automatisk 40 minutter til rådighet på neste konferanse, hvor de skal fortelle hvorfor de fikk prisen og hva de har greid å utrette det året som har gått, etter at de vant”, avslutter Småge.

De øvrige nominerte som fikk diplom var:

  • ISS Facility Services Team IT Fornebu
  • Entra Team Helsfyr
  • Undervisningsbygg Team Ekeberg Skole

Etter lunsj var temaene effektivisering av arbeidsdagen og mengderegulering av varmeanlegg.

Stian Seterholtet delte sine erfaringer med systemet SESAM (Statsbyggs EiendomsSystem med Alle Muligheter) som har vært i bruk i 3 år. Han fortalte hvordan han startet med blanke ark i 2014 og om driften frem til i dag.

– Effektiviseringen kommer ikke av seg selv, sa han. Vi må jobbe med kontinuerlig forbedring av systemene for å få ut gevinsten.

Seterholtets erfaringer ble komplimentert med presentasjoner fra Steinar Olsen i Main Manager som leverer SESAM, og Vemund Myhre i CuroTech, som nå dekker ca 24 millioner m2 med sitt system FDVweb.

Kjell Hantho fra Hantho Energy kjørte et raskt kurs i mengderegulering, og viste hvor enkelt det er å hente ut 30-50% energireduksjon i varmeanleggene. Erfaringer fra flere prosjekter de siste 10 årene viser at dette har en inntjeningstid på 2-5 år med en økt inneklimagevinst. Dette kan være med på å løse de utfordringer som mange anlegg sliter med i dag. Varmen og kulden kommer frem til steder i byggene hvor en tidligere har hatt trøbbel, og brukerne blir fornøyde.

Kjell Petter Småge kunne konstatere at det i år deltok rekordmange bygg i kampanjen «Fang Energityven». Resultatet viser igjen at man i løpet av en to-timers gjennomgang av byggene utenom driftstid, avdekker et sparepotensiale på ca 7 kWh/m2 år. Dette tilsvarer ca 260 millioner kWh/år om alle medlemmene til Grønn Byggallianse hadde gjennomført dette på sine eiendommer (200 mill kr/år i reduserte energikostander). Vi ser hvor viktig det er å sjekke at automatikken fungerer og at styringssystemene er riktig programmert.

Den siste viktige saken for dagen omhandlet kompetanseheving hos driftspersonell. Grønn Byggallianse jobber kontinuerlig med dette sammen med sine medlemmer. Nå har vi i samarbeid med Forsvarsbygg og Statsbygg laget en prosjektbeskrivelse, hvor målet er å videreutvikle det som medlemmene har i dag, til et helhetlig opplæringsprogram for driftspersonell. Kjell Petter Småge er en av lederne av prosjektet.

– Enova SF har gitt positive signaler til å støtte utviklingen.Miljøpåvirkningen av våre bygg er ikke er avhengig av hva rådgivere har beregnet seg fram til i byggeprosjekter. Dette er jo helt avhengig av hvordan vi drifter våre bygg, sa han.