Level(s) er utviklet av EU-kommisjonen i nært samarbeid med industriinteressenter, inkludert Saint Gobain, Skanska og Sustainable Building Alliance.

NGBC: Vil du være med å løfte rapportering av bærekraftige bygg i Europa?

0

NGBC søker: Som medlem i den globale organisasjonen, World Green Building Council (WGBC), søker NGBC nå etter gode norske kandidater som kan være med å utvikle, og teste et helt nytt rapporteringssystem for bærekraftige bygg.

Level(s) er et frivillig system for bygningssektoren, som består av kategorier som skal måle ytelsen for bærekraftige bygninger fra begynnelse til slutt. Systemet er på mange måter en verktøykasse for å utvikle, overvåke, og drifte en bygning som bruker indikatorer basert på eksisterende verktøy, og standarder, som for eksempel sertifiseringsordninger som BREEAM og andre.

Systemet muliggjør sammenligning av data- og resultater, på tvers av landegrensene, og på tvers av ulike systemer. Det kan også brukes som et hjelpemiddel i en sertifiseringsprosess for å være sikker på at enkelte kriterier er på linje med europeiske krav.

EU-kommisjonen inviterer til konferanse 4. desember 2017 for å lære mer om systemet. Bedrifter, foreninger og offentlige myndigheter er velkommen til å delta. Prøveperioden går over to år, og Europakommisjonen vil gi teknisk støtte under denne prosessen.

Level(s) er utviklet av EU-kommisjonen i nært samarbeid med industriinteressenter, inkludert Saint Gobain, Skanska og Sustainable Building Alliance.

For mer informasjon, ta kontakt med utviklingssjef i NGBC, Anders Nohre-Walldén, E-post: anders.nohrewallden@ngbc.no

NGBC og Grønn Byggallianse med forslag om en sammenslåing