Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Kompetansenivå i BIM hos tekniske entreprenører må løftes

BuildingSMART har nylig opprettet en ny brukergruppe for tekniske fag. Tore Bakke, adm.direktør i Bravida Norge, mener at dagens digitalisering i byggebransjen ikke kan skje uten at de tekniske entreprenørene er med på å påvirke, med tanke på byggenes kompleksitet og ikke minst omfanget av tekniske installasjoner.

0

Kompetansenivå: BuildingSMART har nylig opprettet en ny brukergruppe for tekniske fag. Tore Bakke, adm.direktør i Bravida Norge, mener at dagens digitalisering i byggebransjen ikke kan skje uten at de tekniske entreprenørene er med på å påvirke, med tanke på byggenes kompleksitet og ikke minst omfanget av tekniske installasjoner.

Det nye brukergruppen i BuildingSMART ledes av Kjetil Johansen i GK. Johansen tror det er kroken på døra for alle tekniske entreprenører som ikke blir med på overgangen til åpenBIM.

GK har i samarbeid med Nelfo jobbet med å etablere en tyngre og mer omfattende brukergruppe for de tekniske fagene. Etter noen runder med innledende arbeid for å definere et mandat for gruppen, har både Bravida og Caverion også blitt med i denne grupperingen.

Tore Bakke i Bravida sier de benytter BIM i mange prosjekter i dag.

– Vi har erfart problematikken som denne brukergruppen skal sette på dagsorden.  Det er på høytid at også vi tekniske entreprenører løfter vår kompetanse når det gjelder BIM. Dagens digitalisering kan ikke skje uten at vi er med på å påvirke med tanke på byggenes kompleksitet og ikke minst omfanget av tekniske installasjoner, sier Bakke til ITBaktuelt.

– Vi trenger først og fremst et kunnskapsløft innenfor begrepet BIM i hele bransjen vår, slik at vi kan effektivisere byggeprosessene og levere et bedre produkt til våre kunder.

Daglig leder i BuildingSMART Norge, Anstein Skinnarland, mener en av buildingSMART Norges kanskje viktigste oppgaver er å organisere de mange sprikende grenene av byggenæringen i faglige brukergrupper for å ta vare på og tilpasse alle smarte løsninger og gode ideer som dukker opp, til åpne formater.

– Gjennom våre respektive brukergrupper ønsker vi å skape en fremtid hvor utviklingen er styrt av gode løsninger, de ulike brukernes behov og de mange tekniske framskrittene som hver dag gjøres. I buildingSMART ser vi på det som vårt ansvar å utvikle og implementere smarte løsninger for digitalisering av alle næringens prosesser i et livsløpsperspektiv, sier Skinnarland.

Blant de ulike brukergruppene er det «Tverrfaglig Brukerforum» som håndterer alle tverrfaglige problemstillinger. Tidligere har administrasjonen NELFO ved Glenn Sundbakken representert tekniske entreprenører i dette overordnede brukerforumet, men de tekniske fagene har ikke hatt en egen, bredere brukergruppe i ryggen. Nå forandrer dette seg drastisk.

Tore Bakke understreker til slutt viktigheten av at brukergruppen kan være med å påvirke utviklerne av programvaren. Da er det lettere å få med behovene til de tekniske entreprenørene.

– En godt sammensatt brukergruppe for tekniske fag vil sikre erfaringsoverføring og utvikling av bransjen innen åpenBIM, det føler jeg meg trygg på, sier Bakke avslutningsvis.

– Dette gir Bravida mulighet til å lede an utviklingen

Odd Enger (t.v) og Arne Selman (innfelt) hos Bravida, avdeling Oslo Sikkerhet mener at avtgalen med det nye Nasjonalmuseet gir Bravida mulighet til å lede an i en utvikling av sikkerhetssystemer. Bakgrunnsillustrasjon: Nasjonalmuseeet.