Illustrasjonsfoto: Pixabay

Forslag til ny standard for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

Standard Morgen med høringmøte

0

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. Vi inviterer til høringsmøte for en ny standard for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og tilhørende uteområder (NS 3456) onsdag 13. desember.

Tilgang til oppdatert FDVU-dokumentasjon vil spare store ressurser blant annet til:

  • tid brukt til å finne frem nødvendig informasjon
  • riktig bruk av garantier og serviceavtaler
  • vedlikehold som medfører at produkter ikke går i stykker og må utskiftes

NS 3456 ble første utgang utgitt i 1989, og senere revidert i 2010. I arbeidet med høringsforslaget til den nye utgaven, har standardiseringskomiteen lagt stor vekt på at dokumentasjon skal kunne håndteres digitalt. De viktigste endringene i det nye forslaget er:

  • Hovedstruktur som følger bygningsdelstabellen i NS3451:2009
  • Generelle dokumentasjon som ikke kan knyttes til bygningsdeler er tatt med
  • Inndeling av FDVU-dokumentasjon i ulike informasjonstyper
  • Tydeliggjøring av formålet med FDVU-dokumentasjon og aktører som har behov for FDVU-dokumentasjon

Høringsforslaget, som da benevnes prNS 3456, blir presentert på frokostmøtet, og du har mulighet til å gi innspill. Standarden vil være på høring i desember og januar.

Når: onsdag 13. desember, kl. 0830 til ca. 1000 (frokost fra 0800) og program her.