Espen Krossli.

– Ikke overlat digitaliseringen til rådgiverne!

0

Espen Krossli er «kategorisjef VVS» i Backe Entreprenør og tror nøkkelen til modernisering innen VVS er å ta grep selv. – Jeg tror det er viktig for VVS-entreprenørene å ta eierskap til digitalisering i egen bedrift og ikke overlate alt til rådgiverne, sier han til ITBaktuelt.

Backe Entreprenør benytter i økende grad digitale modeller som åpner for samarbeid med kunder om valg av løsninger for hvert bygg som prosjekteres. Gevinsten er reduksjon av byggetid, økt lønnsomhet og mer moderne arbeidsoppgaver som tiltrekker attraktiv kompetanse.

Men Backe er ikke alene om dette fokuset. Ifølge Krossli har alle de store bygg-entreprenørene digitalisering på dagsorden.

– Digitaliseringen i byggebransjen er ikke noe som skjer i fremtiden. Det skjer nå! Hvis man ikke tar eierskap til dette vil man fort falle av lasset, hevder han.

Derfor mener Backe at digitalopplæringen må inn tidligst mulig i utdanningen, slik at man sikrer at de nyansatte allerede har forståelse for nytten av digitale verktøy i introduksjonen til arbeidsmarkedet . Ett eksempel er å innarbeide BIM-opplæring i fagplanene for videregående opplæring.

– Fremtidens fagmedarbeidere må få en opplæring som gjør dem i stand til å utnytte mulighetene som åpner seg ved bruk av ny teknologi.

Forventninger til underleverandørene
Cato Hoel er «kategorisjef BIM» hos entreprenøren. Han signaliserer hvilke krav og forventninger entreprenøren stiller til sine underleverandører.

– For at vi skal kunne ta ut gevinst gjennom digitalisering må vi ha med alle på laget. Gode rutiner for å levere produktdata og kvalitetssikringssystemer skal ligge til grunn hos våre underentreprenører. Får vi med alle aktører inn den digitale prosessen kan vi dele nødvendig informasjon gjennom hele byggeprosessen. Ikke minst ut til byggeplass, som ofte blir litt glemt. Etter endt byggeperiode ønsker vi å levere en digital tvilling av bygget. Nøkkelen til å nå målene er altså BIM, sier Cato Hoel i en pressemelding fra Glass og Fasadeforeningen.

Rådgiverbransjen kan lære av VVS-bransjen
Ifølge Backe Entreprenør vet VVS-entreprenørene og automatikkleverandørene hva som funker av automatikk og ikke.

– Kunnskapen og produktene for enklere løsninger er der. Hvis man lager enklere mer funksjonelle løsninger trenger de heller ikke være så teknologisk avansert. Her tror jeg også rådgiverbransjen har mye å lære av entreprenørsiden av VVS-bransjen, sier Krossli og utdyper:

– Mange rådgiverbeskrivelser blir «overkill» på automatikk i forhold til bygget det skal automatisere/styre, det blir unødvendig komplisert. Greia er å få automatikk og strategier for dette på bordet tidlig. Samspill-entrepriser er gode løsninger for å få dette på plass, mener kategorisjefen.