Ann-Katrin Pedersen, markedssjef Onninen AS.

Betaler mer for bolig med smarthusløsninger

Undersøkelse viser at hver tredje nordmann ville betalt mer for en bolig dersom den var utstyrt med smarthusteknologi. Men færre enn hver tiende har installert smarte løsninger hjemme. – Her ligger det en enorm markedsmulighet for særlig eiendomsinvestorer og byggherrer, sier markedssjef Ann-Katrin Pedersen i Onninen.

0

Hver tredje nordmann ville betalt mer for en bolig dersom den var utstyrt med smarthusteknologi. Men færre enn hver tiende har installert smarte løsninger hjemme. – Her ligger det en enorm markedsmulighet for særlig eiendomsinvestorer og byggherrer, sier markedssjef Ann-Katrin Pedersen i Onninen.

Den landsomfattende undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Onninen.

– Smarthusteknologi er på full fart inn i det norske markedet, og vi merker en stor interesse hos norske forbrukere. Her foreligger det nå et betydelig marked og som blant annet skyldes at det er et fåtall som har gått til innkjøp og installert smarte løsninger i sine hjem. Noe av grunnen kan nok være at man er usikker på hvilke muligheter det faktisk gir og hvordan man kan få det installert, sier Pedersen.

Etterspør mer informasjon om smarthusløsninger

I undersøkelsen svarer 43 prosent at de kunne tenke seg å installere smarthusteknologi hjemme eller på hytta – og hver tredje er villig til å betale mer dersom løsningene allerede er på plass.

Det er likevel knyttet usikkerhet til hvor enkelt smarthusteknologi er å bruke og hvem denne teknologien passer for. 34 prosent svarer at de hadde hatt behov for betydelig opplæring om de skulle benyttet seg av smarthusteknologi, og nesten hver tredje nordmann svarer at dette er for spesielt interesserte. Sistnevnte er mange uenig i: 34 prosent mener at denne teknologien passer for alle.

– Det er et tydelig behov for mer informasjon om hvordan disse løsningene fungerer. Vi ser imidlertid at mange har fått meg seg essensen av smarthusteknologi – i undersøkelsen sier over halvparten at denne type teknologi gjør hverdagen både enklere og tryggere, sier Pedersen.

Østlandet mest interessert

I undersøkelsen kommer det frem at det er folk på Østlandet som er mest interessert i smarthusløsninger. Hele 67 prosent svarer at de kunne tenke seg å installere eller installere mer smarthusteknologi hjemme eller på hytta. Sørlandet er minst interessert, og her svarer kun 22 prosent det samme.

– Med vintersesongen på vei inn døra ville nok mange nå også hatt god nytte av smart teknologi på hytta. Da kan man for eksempel sette på varmen når man sitter i bilen på vei opp til hytta eller sjekke at elektriske apparater er slått av når man er på vei hjem igjen. I undersøkelsen svarer kun fire prosent at de har tatt i bruk smarthusteknologi på hytta – her er det også et stort mulighetsrom, sier Pedersen.

Onninen satser på smarthusteknologi

Undersøkelsen Onninen har gjennomført er en del av selskapets satsning på smarthusteknologi. – Vi har sett at dette kommer til å bli et stort marked og har derfor blant annet både videreutviklet egen kompetanse og gått til innkjøp av en egen visningsbolig hvor vi kan vise frem mulighetene som produktene og tjenestene gir. I tillegg har vi laget utvalgte pakker og løsninger for smarthusteknologi på nett. På denne måten har vi gjort det enkelt for eiendomsinvestorer, offentlige og private byggherrer eller andre å tilby smarte og praktiske løsninger for sluttkunden, avslutter Pedersen.

Dette er funksjonene norske forbrukere anser som viktigst:

  1. Styring av varme – 70 prosent
  2. Sikkerhetsløsninger – 60 prosent
  3. Styring av lys – 55 prosent
  4. Elektronisk dørlåssystem – 54 prosent
  5. Automatisk sensorløsning for lys og varme – 47 prosent

Topp fem faktorer for å installere smarthusteknologi:

  1. God kvalitet – 51 prosent
  2. Lav pris – 46 prosent
  3. Strømsparing – 43 prosent
  4. Trygghet – 42 prosent
  5. Enkelt oppsett – 41 prosent