Vil du like å sitte et 3D-printet fly? Se video…

Nyskapende 3D-utskriftsteknik

0

Nå er det ikke hele flyet som flyselskapet Emirates 3D-printer, enn så lenge. Men om ikke lnge kan du sitte i et interiør hvor det meste faktisk er 3D-printed. Se video hvordan flydeler 3D-printes.

Emirates er allerede i gang med å bruke 3D-teknologi til å produsere komponenter til flyenes interiør. Flyselskapet mener selv at de har nådd en betydelig milepæl i innovasjon ved å bruke Selective Laser Sintering (SLS), en ny og nyskapende 3D-utskriftsteknikk .

Denne teknologien bruker lasere til å binde sammen pulverisert plast i den nødvendige formen som er definert av en 3D-modell, og er forskjellig fra Fusion Deposition Modeling (FDM) -teknikken som normalt brukes til utskrift av 3D-deler.

Materialet som brukes til å skrive ut Emirates ‘Video Monitor Shrouds er et nytt termoplast utviklet av 3D Systems – Duraform® ProX® FR1200 – med gode egenskaper og overflatekvalitet som passer til kommersielle luftfartssystemer.

En av de største fordelene ved å bruke SLS-teknikken er den reduserte vekten av trykte komponenter kombinert med optimalisering av styrken til de produserte delene.

For eksempel videomonitorer som er 3D-trykte ved hjelp av SLS-teknikken, kan veie mellom 9 og 13% lettere enn komponenter produsert tradisjonelt eller gjennom FDM-teknikken. Dette har potensial til å føre til betydelige reduksjoner i drivstoffutslipp og kostnader over hele flåten av Emirates-fly.

I tillegg til SLS-teknikken er det mulig å skrive ut mer enn en komponent av gangen sammenlignet med andre 3D-utskriftsmetoder. Dette fører til raskere produksjonstid og mindre søl av råvarer som brukes til produksjon.

Flyselskapet har jobbet med en rekke leverandører for å utvikle prototyper av 3D-trykte kabindeler.

Se videoen som viser hvordan flydeler 3D-printes:

Ombord her kan ikke strømmen plutselig bli borte

Det er lov å drømme litt om cruiseliv når det går mot helg. Hva skjer ombord i et cruiseskip om strømmen går? Neppe, les om UPS-løsningene. Foto: Common Wikimedia