Høgskolen i Østfold. Studiested Halden (Foto: Bård Halvorsen)

Hva er systematisk ferdigstillelse?

Denne uken er det høy aktivitet rundt temaet ITB med Grønn Byggallianses temamøt og hele tre forskjellige kus hos Standard Norge. Det gis ogå svar hva som er systematisk ferdigstillelse.

0

Dette skjer denne uken

Merverdien av grønne bygg – Temamøte i samarbeid med Høgskolen i Østfold
Hvorfor etterspør noen investorer grønne bygg? Hva er det som driver byggeiere til å bygge grønne bygg? Hva er det leietakerne primært er opptatt av? Hvor mye vet vi om status og framdrift i utviklingen mot en gjennomfarget grønn byggportefølje? Merverdien av grønne bygg 28. november

Kurs i NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
Kurset passer for rådgivere, prosjektleder, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT. Kurs i NS 645029. november


Kurs i Riktig med en gang – bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner
Hvordan oppnå kostnadsreduksjoner, økt entusiasme og en bedre miljøprofil? Kurset «Riktig med en gang – bygging og drift» setter fokus på hvordan systematisk ferdigstillelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, og hvordan energiledelse som metode vil gi kostnadsreduksjoner, økt fokus på aktiv drift og en bedre miljøprofil. Kurs i Riktig med en gang 29. november

Kurs i Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001
Kurset passer for eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, driftere og driftsledere, rådgivere og leverandører. Kurset går over en dag og omhandler drift og energiledelse etter NS-EN ISO 50001. Du kan alternativt, avhengig av forkunnskaper og egne læringsmål, melde deg på to-dagerskurset «Riktig med en gang – bygging, test og drift av tekniske bygningsinstallasjoner» som også omfatter dagskurset «NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner». Kurs i Drift og Energiledelse etter NS-EN ISO 50001 30. november

Tips til arrangementer neste uke? Send til per@itbaktuelt.no

Ukens sitat:

Hva er Systematisk ferdigstillelse?

“- Systematisk ferdigstillelse er en sikkerhet for at prosjketet oppfyller all funksonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert posess som er ledelsesstyrt fra planlegging til overtakelse.”

Fra foredrag ved Svenn-Ove Kvalheim hos Rambøll og Kai J. Storeheier hos Østfold fylkeskommune under ITB Brukerforum Østfold den 1. november 2017.

Skal samles på NTNU rundt Riktig med en gang

Bildet er fra Researchers’ Night 2014 – ungdommens forskernatt ved NTNU. Foto: Faculty of Natural Sciences.