Integra UNG samling hos Instell i Nydalen, Oslo 14. november. Foto: Integra

De unge i Integra styrker sin plass i organisasjonen

Integra UNG har etablert 3 arbeidsgrupper

0

En entusiastisk gjeng møttes til Integra UNG samling hos Instell i Nydalen, Oslo 14. november.  Informasjon og diskusjon om anvendelse og bruk av ny teknologi, nye utdanningsløp, Integras møteplasser med kundesegmentene og markedsføring av vår egen bransje sto på agendaen. 

Integra UNG har etablert 3 arbeidsgrupper:

  • AG1 Datasikkerhet – utfordringene innenfor driftskontroll, IoT systemer m.m
  • AG2 Integra UNG – hvem vi er og hva vi vil
  • AG3 Skoleverk/utdanning – utdanningsløp innenfor automatisering

Gruppene har til oppgave å utrede og utarbeide informasjonsmateriell om sine respektive temaer. AG2 nærmere seg nå ferdigstillelse av sin PP presentasjon. Denne vil bli gjort tilgengelig via Integras web rundt nyttår.

Vi oppfordrer alle interesserte i Integra UNGs aktiviteter om å ta kontakt. Her er det plass til flere.

Del din kunnskap – lær av andre – utvid ditt nettverk i egen bransje!

Medlemmer i Integra UNG:
May Van Nguyen, Project Engineer, Avanti Technologies AS
Kim-Andre Eide, Prosjektleder, Celsius Teknikk AS
Andre Narud Simonsen, Avdelingsleder Byggautomasjon, GK Inneklima AS
Dan Frode Mortensen, System Support Manager, Honeywell AS
Harald Haugen, Programmerer/ Teknisk Support, Instell AS
Jostein Markussen, Head of Project Department, IWMAC AS
Philip Eliassen, Prosjektleder Service, Leithe & Christiansen AS
Frode Braaten, Prosjektsjef, Proxll AS
Thorbjørn Solberg, System & Architecture Engineer, Schneider Electric Norge AS
Ingebjørg Foss Daae, Fagansvarlig for systemintegrasjon, Siemens Building Technologies AS
Thomas Nore, Distrikssjef, Siemens Building Technologies AS
Erling Berg Johansen, Prosjektingeniør, Storm Elektro AS
Tore Egil Halse, Systemingeniør, VisionTech AS
Alexander Urang Heggeneset, Prosjektleder, GK Inneklima AS

Kilde: Integranett.no

De yngre, kunnskapstørste
teknologifreakenes forening

Bilde fra Integra Ung hos Honeywell: Fra v. Harald Haugen, Instell, Philip Eliassen, Leithe & Christiansen, Dan Frode Mortensen, Honeywell, Andre Narud Simonsen, GK Inneklima, Frode Braaten, Proxll og Thorbjørn Solberg, Schneider Electric Norge. Foto: Integra Ung