Filteranlegget fra Camfill er unikt for frørenserier i Norge.

Eksplosjonssikkert filteranlegg med tilbakeslagsventiler på avtrekksluften

Store mengder fint støv i luften gir eksplosjonsfare

0

Med store mengder fint støv i luften, oppstår det også eksplosjonsfare. GK Inneklima har montert to tilbakeslagsventiler på avtrekksluften ved frørenseriet til Felleskjøpet på Holstad. Hver tilbakeslagsventil veier hele 350 kg, begge montert med trykkforsterkede rør og sørger for betydelig bedre produksjonsmiljø.

– Vi har ansatte som sier at de nå kan bruke kontaktlinser på jobb, forteller vedlikeholdssjef Tor-Egil Nesheim ved Felleskjøpet Holstad.

Produksjonen ved frørenseriet innebærer at store mengder fint støv ristes løs og sirkulerer i inneluften. Ved å installere filteranlegget fra Camfill, ser man store forbedringer i produksjonsmiljøet.

Selve anlegget er det største som er tatt i bruk ved frøanlegg i Norge. Kapasiteten på anlegget er hele 52.000 m3/h ved 5.500 Pa.

– All tidligere aspirasjon i fabrikken er frakoblet og erstattet av det nye filteret. Filtreringen skjer først gjennom 56 HemiPleat filterpatroner. Deretter blir luften HEPA-filtrert før den blir ført tilbake i produksjonslokalet. Det fanger partikler på 0,3 mikron og virkningsgrad på 99,97 %; det vil si operasjonsstuerent, forklarer Christian Olavessen, Key Account Manager i GK Inneklima og prosjektleder.

Med  store mengder fint støv i luften, oppstår det også en eksplosjonsfare. Derfor er det montert to tilbakeslagsventiler på avtrekksluften som veier hele 350 kg hver, begge montert med trykkforsterkede rør.

– Disse vil forhindre at en eventuell eksplosjon i filteret slår inn i fabrikken. Filteret er også utstyrt med to eksplosjonsluker på utsiden av fabrikken som vil blåse til himmels dersom en eksplosjon skulle oppstå, forklarer Olavessen.

– Det har blitt mye mindre støy og mye mindre støv. De ansatte stortrives med det nye anlegget, forteller vedlikeholdssjef Tor-Egil Nesheim.

Filteranlegget sørger for en tryggere arbeidshverdag for de ansatte ved frørenseriet.

– Det har blitt en kraftig forbedring av sikkerheten ved anlegget med tanke på eksplosjoner. Det er vesentlig bedre enn det var tidligere, og vi oppfyller nå dagens krav til sikkerhet, forteller Nesheim.

GK Inneklima skal standardisere byggautomasjon

F.v. Jens Otto Hestad (Helse Førde), Knut Arild Flatjord (GK), Terje Jan Nes (Helse Førde) og Bjørn-Kåre Rotnes (GK).