Nina-Lisette Eklund Prøsch, fra Sola kommune, mottar prisen for årets driftstekniker av direktør i KLP Skadeforsikring, Elin Evjen. Foto: Sigve Nedredal

Årets driftstekniker og Årets flinke kommuner

Årets vinnere av IK-bygg fagpris

0

Syv kommuner får Fagprisen for god eiendomsforvaltning. I tillegg er Årets driftstekniker kåret. Den prisen gikk til Sola kommune.

– Vi ser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på bygg, skjer det langt færre skader. Da er de på forskudd, og kan skape trygge bygg med god kvalitet i stedet for å halse etter og reparere. Det lønner seg økonomisk, og kommunene har som kjent mange gode formål å bruke sparte kostnader på, sier prisutdeler Elin Evjen, direktør i KLP Skadeforsikring.

Spesialprisen Årets driftstekniker gikk i år til Nina-Lisette Eklund Prøsch i Sola kommune. Denne prisen går til en som har utmerket seg ved å gjøre en særs god jobb for å følge opp bygg som vedkommende har ansvar for.

Alle vinnerne sammen med Elin Evjen. Foto: Sigve Nedredal

Sola, Hå, Flesberg, Haugesund, Froland, Gol og Sandefjord får i år prisen for god kommunal eiendomsforvaltning. Årets priser ble delt ut av Evjen på IK-Bygg-konferansen i Tromsø torsdag 23. november.

For å få Fagprisen må kommunen ha et politisk vedtak med mål og strategi for hvordan de skal ta godt vare på kommunale eiendommer. Det politiske vedtaket er viktig, fordi det viser at politikerne har sett og tatt sitt eieransvar. I tillegg må også kommunen aktivt bruke IK-bygg som bidrar til rask og god kommunikasjon mellom eier, forvalter og bruker av et bygg.

IK-bygg bistår brukerne med å avdekke feil og mangler i byggene og legger grunnlaget for gode vedlikeholdsplaner.

Initiativtakerne til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS.

Konferansen samlet 100 deltakere i løpet av de to konferansedagene. Deltagere, bidragsytere og myndighetsrepresentanter møtes for å dele erfaringer, knytte kontakter og bygge nettverk.

For mer info om IKbygg – se her.

IK-Bygg kåret: Det er dette som kalles innovasjon

Fra venstre: Dr. Ing Fredrik Horjen, Bernt Øvern, og Harald Andersen (også omtalt som hjernen bak ikbygg.no)