Å tilby boliger som er energieffektive, kommer bare til å bli viktigere i årene fremover, sier eiendomsdirektør Helge Christian Haugen (t.v). Foto Hanne E. Holst / SiO. - Nordea Liv har vedtatt en ny ambisiøs miljøhandlingsplan for våre eiendommer, hvor tilslutning til veikartet er et viktig første skritt, sier investeringsdirektør Nils Arne Gundersen.

Nye slutter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050

Nordea Liv har vedtatt en ny ambisiøs miljøhandlingsplan for sine eiendommer. Tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050 er et viktig første skritt, påpeker Nordea. Nytt medlem i Grønn Byggallianse; Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus opplever at studentene ønsker å ta grønnere valg. Om de kan velge en studentbolig som forbruker mindre energi og forurenser mindre, er det er stort pluss.

0

Nordea Liv har vedtatt en ny ambisiøs miljøhandlingsplan for sine eiendommer. Tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050 er et viktig første skritt, påpeker Nordea. Nytt medlem i Grønn Byggallianse; Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus opplever at studentene ønsker å ta grønnere valg. Om de kan velge en studentbolig som forbruker mindre energi og forurenser mindre, er det er stort pluss.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus vil tilby studentene grønnere boliger. Som det ferskeste medlemmet i Grønn Byggallianse tilslutter de seg nå de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Studentene ønsker å ta grønnere valg. Om de kan velge en studentbolig som forbruker mindre energi og forurenser mindre, er det er stort pluss. SiO er samskipnad for 67 000 studenter, og med 8500 studentboliger er vi også en stor eiendomsaktør, sier eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i SiO.

– Vi har som mål å bygge grønnere, og det er bakgrunnen for at vi melder oss inn i Grønn Byggallianse og slutter oss til strakstiltakene. Å tilby boliger som er energieffektive, kommer bare til å bli viktigere i årene fremover, sier han.

– Vi ønsker SiO velkommen som nytt medlem. Det står respekt av at det første SiO gjør etter at de har blitt medlem, er å tilslutte seg de 10 strakstiltakene. Ungdom er generelt veldig opptatt av bærekraft og SiO viser her at de aktivt vil møte ambisiøse krav fra dagens studenter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner.

Investeringsdirektør Nils Arne Gundersen ser frem til å jobbe mot en grønnere eiendomsbransje, og signerer nå på de 10 strakstiltakene på vegne av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv.

– I Nordea er vi opptatt av at kapital vi forvalter investeres på en forsvarlig måte. Vi kaller det avkastning med ansvar. Betydelige midler fra pensjonssparingen er investert i eiendom, og det er derfor helt naturlig å se på hvordan eiendommene presterer i forhold til miljø og bærekraft, og hvordan vi kan øke prestasjonene, sier Nils Arne Gundersen.

– Nordea Liv har vedtatt en ny ambisiøs miljøhandlingsplan for våre eiendommer, hvor tilslutning til veikartet er et viktig første skritt. Vi ser fram til å samarbeide med Grønn Byggallianse og eiendomsbransjen fremover for å lære mer og bli mer miljøeffektive, avslutter han.

– Det er spennende at et livforsikringsselskap som Nordea Liv melder seg inn i Grønn Byggallianse og tilslutter seg strakstiltakene. Det vil sannsynligvis få ringvirkninger ut over byggene Nordea Liv selv eier og forvalter. På vårt seminar om Merverdien av grønne bygg 28.11, var det tydelig at stadig flere finansinstitusjoner foretrekker grønne bygg, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

– Vi strømmer de fleste av møtene våre. Jeg vil anbefale alle som har interesse av finansiering av fremtidens eiendommer, å se opptak av møtet, avslutter Bramslev.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

– Eiendomssektorens Veikart mot 2050 er et bra strategidokument, men hva gjør vi rent praktisk?

: Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom mener at det lages mange gode strategidokumenter, men det er viktig at innholdet er håndfast og konkret.