- LCC-gulletegget legger man ved å drive En av foredragsholderene er prosjektleder Hilde Warp hos Rambøll. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

Kurs for byggebransjen i LCC – Tenke, Gjøre & Beslutte

29. og 30. januar:

0

Kurs i praktisk bruk av LCC som underlag for gode beslutninger.

Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og praktiske gruppeoppgaver. På kvelden arrangeres en felles middag på hotellet hvor vi håper det blir mye diskusjoner om temaene på kurset og utveksling av erfaringer.

PROGRAM 29.01.2018 – 30.01.2018
Dag 1
11.00  Velkommen og hva skjer i dag
11.30  Lunsj
12.15  Forelesning: LCC i teori og praksis
13.00 Casebasert gruppearbeid: Tidligfase vurderinger
14.30  Pause
14.45  Forelesning: Kalkyler og kvantitative rammer
15.30  Casebasert gruppearbeid –
Utarbeidelse av grunnkalkyle
16.45  Oppsummering av kurset så langt
17.00  Nettverksbygging, mingling og middag (fra 18.00)

Dag 2
08.30  Oppsummering av dag 1 og hva skjer i dag
08.45  Dialog: Byggherre og hjelpere

– ulike ståsteder i forhold til LCC
09.30  Forelesning: Usikkerhetsanalyse
– prinsipper og modeller
10.00  Forelesning: Livsløpsvurderinger og
nåverdiberegninger
10.30  Gruppearbeid: Utarbeide LCC bildet for alternativet
12.45  Oppsummering
13.00  Lunsj

Arrangør er NBEF – Programmet kan bli endret.