Rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse

Resultatet fra årets fangst var 7 kWh per m2

Fang energityven

0

Den 11. oktober, mellom kl 22 og 24, arrangerte Grønn Byggallianse nattevandring på sine bygg for å fange energityver. Resultatet fra årets fangst var 7 kWh per m2.

– Dette stemmer godt overens med tidligere år vi har arrangert “Fang Energityven”. Da har det ligget på mellom 5 og 9 kWh per m2, sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse på “Årets Grønne Driftskonferanse”, som ble arrangert 14. november. Les mer om konferansen

Ikke alle har registrert arealet, men beregningen på 7 kWh/m2 år er gjort med grunnlag fra 750 000 m2 i oppvarmet areal. – Hvis alle medlemmene i Grønn Byggallianse hadde gjort dette, med samme resultat per kvadratmeter, så snakker vi om 260 GWh, sa Småge.

For et bygg på 10 000 m2, vil dette utgjøre cirka 60 000 kroner i året. – Det er vel ingen gårdeiere som kaster bort 60 000 kroner i året, hvis man kunne unngått det ved å spandere to timer på driftspersonellet, sier Småge.

90 bygg har deltatt

– I år satte Grønn Byggallianse rekord i antall bygg som har deltatt i årets store energijakt, sier Småge. – I år har 90 bygg deltatt, og det er levert fullstendig rapportering fra 46 bygg.

Småge nevnte spesielt et Breeam Excellent-bygg hvor han selv deltok på jakten. Bygget var fullspekket med teknologi. Det er montert bevegelsesdetektorer på hver 6. arbeidsplass. Klokken ti om kvelden var så og si alt lyset på. – Alt det andre var på stell i dette bygget. Ventilasjonsanlegget gikk ikke. Det var ikke registrert nok bevegelsefra sensorene til å sette i gang ventilasjonsaggregatet, så dette fungerte, sier Småge. – I etterkant har driftspersonellet rettet opp problemet, så nå fungerer lyset også.

Nesten alle bygg hadde feil på lys

I 83 prosent av de 46 byggene, hvor det var gitt fullstendig rapportering, var det feil på lyset i fellesarealene. – Ut ifra dette resultatet er det feil på lyset i nesten hvert eneste bygg man går inn i, sier Småge.

I motsetning til lyset, så hadde byggene god kontroll på vannet. – Bare i 4 prosent av byggene var det nødvendig å gjøre tiltak i forbindelse med vann, sier Småge.

  • 83 prosent innen belysning
  • 50 prosent innen ventilasjonsanlegg
  • 7 prosent på avtrekksvifter
  • 24 prosent innen varmeanlegg
  • 4 prosent innen vann
  • 39 prosent innen andre områder

Kilde: Grønn Byggallianse

«Fang Energityven»

Hver høst oppfordrer Grønn Byggallianse medlemmene til å gå en runde nattestid i sine bygg for å identifisere energityver. Det er snakk om lys, anlegg og utstyr som går unødvendig utenom brukstid.

Energityvene kartlegges av medlemmene, innleide konsulenter beregner dataene, og resultatene presenteres på Grønn Byggallianses årlige driftskonferanse.

Last ned presentasjonen

Ved Kjell Petter Småge, Grønn Byggallianse