Hallgrim Hjelmbrekke hos Multiconsult

Avhandling viser betydning av sterk eierstyring i prosjekter

Hallgrim Hjelmbrekke hos Multiconsult : – Det er en tydelig trend at når prosjekter mislykkes, er mangel på eierstyring årsaken til problemet. Hovedkonklusjonen er at det er en mangel på kompetanse og forståelse hos prosjekteier, hva angår prosjektets rolle som strategisk verktøy og hva som er de viktigste suksessfaktorer for å høste de strategiske effekter av prosjektene.

0

Dette kom frem da Hallgrim Hjelmbrekke hos Multiconsult disputerte 3. november 2017.

– Avhandlingen ser på hvordan byggeprosjekter kan styres mot større effekt for bruker, og derigjennom gi større langsiktig avkastning for kunden, sier Hjelmbrekke.

Større internasjonale undersøkelser viser at prosjekter i liten grad lykkes med å løse problemet som var bakgrunnen for investeringen. Avhandlingen tar utgangspunkt i disse, samt anerkjent kunnskap og forskning innenfor «business management». Hovedspørsmålet i avhandlingen er: Hvordan kan byggeprosjekter innrette seg etter kundens strategiske og forretningsmessige mål?

Mangel på eierstyring og kompetanse
Det er en tydelig trend at når prosjekter mislykkes, er mangel på eierstyring årsaken til problemet. Hovedkonklusjonen er at det er en mangel på kompetanse og forståelse hos prosjekteier, hva angår prosjektets rolle som strategisk verktøy og hva som er de viktigste suksessfaktorer for å høste de strategiske effekter av prosjektene.

– Samtidig er det avdekket en manglende kompetanse på leverandørsiden (prosjekteringsteam), med tanke på å forstå prosjektets forretningsmessige mål og innrette leveransen innenfor et rammeverk i form av en enhetlig forretningsmodell, sier Hjelmbrekke.

Tiltak som skal forbedre prosjekteierstyringen
For å forstå problemet og å kunne iverksette tiltak, er det utarbeidet en generisk modell for eierstyring. Modellen identifiserer avvik mellom kundens mål og prosjektets leveranser, underliggende årsaker til dette og foreslår fire sentrale tiltak som skal forbedre prosjekteierstyringen.

– Modellen er brukt som grunnlag for å undersøke tilstanden i norsk byggenæring, med spesiell fokus på optimalisering av effekt og langsiktig verdiskaping i tidligfaseprosesser, sier Hjelmbrekke.

Med utgangspunkt i at enhver investering skal og bør starte med utvikling av et «business case» undersøkes prosesser som skal sikre måloppnåelsen gjennom aktiviteter hos eier, prosesser hos arkitekt og rådgiver samt brukere.

Modellen kan brukes for å øke kompetanse i byggeprosjekter
Avhandlingen konkluderer med at prosjekter bare delvis lykkes. Dette skjer som følge av manglende kompetanse hos eier, så vel som som arkitekter og rådgivere. De må få økt forståelse av hvordan man skal initiere, følge opp og innrette byggeprosjekter mot forretningsmessige eller samfunnsmessige mål.

– Prosjekter lykkes ikke med mindre alle aktører har forstått de strategiske og samfunnsmessige målene og at alle prosesser er innrettet etter disse. Den generiske modellen viser sammenhengene og kan brukes som et virkemiddel til å øke kompetanse hos eiere og aktører i byggeprosjekter. En konsekvens av dette er vesentlig økt sannsynlighet for prosjektsuksess, avslutter Hjelmbrekke.

Se den generiske modellen og les avhandlingen her.

Multiconsult topper førstevalget hos ingeniørstudenter

Multiconsult igjen kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. På bildet Martin Halvorsen og Ingeborg Skarholt Bølviken. Foto: Multiconsult