Alle GK Elektro-avdelinger revidert av Det Lokale Eltilsyn

0

Alle GK Elektro-avdelinger er nå revidert av Det Lokale Eltilsyn (DLE), og resultatene er svært gode.

Med revisjonen av avdelingen på Kongsvinger, er alle avdelinger i GK Elektro nå revidert av DLE.

– Det er alltid spennende å bli revidert av myndighetene, særlig med tanke på at GK Elektro de siste årene har tatt inn ti selskaper og implementert felles ressurser, rutiner og kultur. Revisjonene har uten unntak gitt GK Elektro de beste resultater, noe som også gjelder for avdelingen på Kongsvinger, sier administrerende direktør Gaute Gundersen i GK Elektro.

Han viser til GKs kvalitetssystem som en sentral årsak til de gode resultatene som er oppnådd.

– GK har et felles kvalitetssystem som implementeres i alle nye selskaper så tidlig som mulig. Forbedring av rutiner og kvalitet er et kontinuerlig arbeid, og nye markeder og løsninger krever fortløpende oppgraderinger og kompetanseheving i organisasjonen, forklarer Gundersen og viser til at selskapet satser tungt på intern skolering.

– GK sørger for kompetanseheving av egne ressurser gjennom GK-skolen, i tillegg til ekstern skolering.

 GK kjøper sikkerhets-selskapet Jotel AS

Svein H. Dahle ansatt som administrerende direktør i GKs nyetablerte selskap GK Sikkerhet AS.