Tre daglig leder i Lavenergiprogrammets ti år, fra vnstre Guro Haug, Christine Molland Karlsen og Solveig M. Irgens. Foto: Dovydas Miliauskas

Tre ledere sier farvel til 10 år med Lavenergiprogrammet

Etter 10 år takker Lavenergiprogrammet for seg. Tre som har vært daglige ledere ønsker å takke av. Nåværende daglig leder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens, begynner i ny jobb i Direktoratet for byggkvalitet 1. februar.

0

Der skal hun jobbe med å utvikle verktøy for læring innenfor både energieffektivisering og andre tema knyttet til byggkvalitet.

I et nyhetsbrev fra Lavenergiprogrammet skrives det at i statsbudsjettet for 2018 bevilget regjeringen 6,8 millioner kroner slik at Direktoratet for byggkvalitet kan videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid. Direktoratet for byggkvalitet har også tatt over fagansvaret for energi og miljø fra Husbanken og fått en tydeligere rolle som kompetansesenter for byggkvalitet.

Som et ledd i videreføringen av Lavenergiprogrammet vil Direktoratet for byggkvalitet fortsette å arrangere fagtreff for håndverkere i samarbeid med byggevarehandelen og andre aktører i byggenæringen. I 2018 vil også DiBK samarbeide med Faggruppen bygg og anlegg i NITO og Tekna om å flytte nettsidene Lavenergiprogrammet har utviklet om prosjektering av energieffektive bygg til deres nettsider.

– Det samarbeidet byggenæringen og statlige etater har hatt gjennom Lavenergiprogrammet er verdt å bygge videre på. Det vil kanskje få en annen form enn i Lavenergiprogrammet, og det er jo noe av det vi ønsker å diskutere med de ulike aktørene som har deltatt, forteller fagansvarlig for energi og miljø i DiBK, Ingunn Marton i nyhetsbrevet.

Samarbeidspartnerne i Lavenergiprogrammet de siste 10 årene har vært Byggenæringens Landsforening (BNL), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene, Hovedorganisasjonen Virke, Norsk Teknologi /NELFO, El- og IT-forbundet, NVE, Husbanken, Statsbygg, Enova og Direktoratet for byggkvalitet.

Da Lavenergiprogrammet ble opprettet, var det første gang at byggenæringens kompetanse innen energieffektivisering ble tatt på alvor. Det mener Guro Hauge, daglig leder de første åtte årene. Ifølge styreleder Tore Strandskog ble gullegget lagt da Lavenergiprogrammet satset på å bygge kompetansen nedenfra og opp.

Hva skal til for å prosjektere et energieffektivt bygg? Dette spørsmålet går neppe av moten med det første, og Lavenergiprogrammet har bygget opp en fin samling av veliledninger, tips og råd. Her er det mye nyttig å lære på vei mot 2020 og enda strengere energikrav.

Innholdet under «Prosjektering av energieffektiv bygg» på www.lavenergiprogrammet.no flyttes til Faggruppen for bygg og anlegg i NITO/Tekna. I løpet av høsten publiseres det på fba.no. Enn så lenge blir det også liggende på lavenergiprogrammet.no

En rekke rådgivende ingeniører og arkitekter har tatt Lavenergiprogrammets todagers kurs i prosjektering av passivhus.

– Ingen nye grep for å redusere energibruken i bygg

– Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg. Innfelt foto: Naturvernforbundet.