Jan Cato Hovde, kvalitetssjef for Rejlers Elsikkerhet.

Smartere eltilsyn vil gi færre branner

– Innføringen av risikobaserte eltilsyn fra 2018 vil føre til færre branner og gi økt trygghet for befolkningen. Dette sier Jan Cato Hovde, kvalitetssjef for Rejlers Elsikkerhet.

0

-Smartere eltilsyn vil gi færre branner, sier Hovde. Selskapet leverer hvert år tilsynstjenester for over 40 millioner kroner til nettselskaper over store deler av landet.  Boliger, næringsbygg, virksomheter og sertifiserte elinstallatører kontrolleres.

I dag velges tilsynsobjekter hovedsakelig ut tilfeldig ut fra et intervallprinsipp. For eksempel skal boliger ha minst ett eltilsyn hvert 20. år. Den nye instruksen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålegger netteiere å foreta mer målrettede tilsyn av eltekniske anlegg, virksomheter og installasjonsvirksomheter i sitt dekningsområde. Boliger og næringsbygg som er mer utsatt for brann, skal sjekkes oftere, mens bygg med oppdaterte eltekniske anlegg nedprioriteres.

Hovde sier at den nye instruksen vil bidra til færre overflødige tilsyn av trygge bygg og elanlegg. I stedet blir det hyppigere kontroll med risikoutsatte objekter, for eksempel verneverdige trebygninger og bygg med gamle elinstallasjoner. Instruksen krever at netteier deler inn tilsynsobjektene risikokategorier.

Mer for pengene

– Myndighetenes mål er å få mer elsikkerhet for pengene. Det tror jeg blir mulig forutsatt at vi ikke reduserer den samlede ressursbruken på lovpålagte eltilsyn, sier Hovde.

Han mener dagens system fører til at det utføres for mange unødvendige tilsyn. Som for eksempel å foreta tilsyn der hvor det elektriske anlegget ikke utgjør noen spesiell risiko.

– Vi bør bruke mindre tid på å sjekke elinstallatører som vi vet gjør jobben sin ordentlig, og på bygninger hvor de eltekniske anleggene er forskriftsmessig montert og holder god standard, sier Hovde.

Mangler systemer

Utfordringen for mange av de 130-140 nettselskapene i landet er at de mangler datasystemer for å foreta risikokategorisering og utplukk av tilsynsobjekter basert på risiko. Hovde sier Rejlers er tidlig ute med å tilby netteiere en komplett tilsynspakke som inkluderer programvare for risikovurdering.

– Vi har inngått et samarbeid med IT-selskapet Cubit AS som har utviklet et tilsynssystem som inkluderer alt fra risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter til gjennomføring av tilsyn og rapportering. Det er første gangen et komplett system tas i bruk for eltilsyn, sier Hovde.

Det nye tilsynssystemet gjør det mulig å katalogisere og oppdatere risikonivå på hvert enkelt bygg i nettselskapenes dekningsområde. Ettersom rapportskriving gjøres digitalt under tilsynet, sparer tilsynsingeniøren tid på rapportskriving og rapportering.

– Pilottester av systemet viser at det effektiviserer hele prosessen – fra prioritering av tilsynsobjekter til gjennomføring og rapportering, sier Hovde.

Dette er Rejlers’ nye totalløsning
for tilsyn av elanlegg

– Med eget dataverktøy kan vi nå utføre tilsynsoppdrag for nettselskapene mer effektivt. Det sparer både oss og kunden for tid og penger, sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS. Tilsynsingeniør Joakim Frikstad sjekker jordingen i en stikkontakt i en bolig i Kristiansand.