Ladestasjoner for elbiler er oppdatert i dn nye NEK400. Foto: Common Wikimedia

Nytt om solceller og ladestasjoner i oppdatert NEK 400

NEK 399 er oppdatert for boliger næringsbygg

1

– Førsteutgaven av NEK 399 var et skikkelig nybrottsarbeid. Her har vi fått svært mange spørsmål. I portalen til denne normen på hjemmesiden til NEK er det kommet 200 spørsmål, som er fortløpende besvart. De fleste spørsmålene gjelder plassering av skap utendørs med de nye målerne. Mange lurer på om målerne tåler å bli montert utendørs. I følge leverandørene skal de tåle ned til 40 minusgrader. Dette skulle ikke være noe problem, sier komitéleder Kjell Myrann i NK 301 i en artikkel i Elmagasinet.no.

– Med næringsbygg kommer det bygg inn i normen som får mye større effekt inn enn en bolig. Noen bygg er så store at de har egne transformatorer. Her har vi tatt inn krav om plassering av nettstasjon.

– Normen har også krav om tilrettelegging for å motta signaler via HAN-kontakten (Home Area Network) på nye målere, sier han.

Planen er å bli ferdig med normen i NEK 399 i løpet av året. Deretter skal NEK 400 referere til denne og når den er på trykk, er den gjeldende. Dette skjer i løpet av vinteren.

Eirik Selvik, leder av NK64, forteller at det blir en del nytt å sette seg inn i når den reviderte NEK 400 blir lansert på Eliaden 2018 og peker spesielt på kapittelet om solcelleinstallasjoner.

– Gjeldende krav for slike anlegg er fra før 2005. Her har det skjedd mye. Derfor blir det ganske betydelige endringer. På grunn av uenighet mellom produksjonssiden og installasjonssiden om sikkerhetsnivået, er dette regelverket forsinket med flere år, sier Selvik til Elmagasinet.

– Når det gjelder ladestasjoner for elektriske kjøretøy er normen betydelig oppdatert. Også her er det skjedd mye siden forrige utgave av normen. Samtidig er det gjort noen justeringer i kravene til batteriinstallasjoner, sier han.

I artikkelen påpekes det at elinstallatørene må følge med på ny teknologi. Her går utviklingen raskt. Det er fort gjort å komme på etterskudd med normene. Bransjen blir utfordret på områder den ikke har sett for seg. I Norge er det et høyt sikkerhetsnivå. Utfordringen er at det kommer nye løsninger som ikke er helt i samsvar med dette nivået. Samtidig ønsker samfunnet sikkerhet. Dette er en balansegang.