Ole Øyvind Moen, seksjonsleder i Multiconsult Sarpsborg, tidligere daglig leder i ProsjektForum.

Prosjektforum helt og fullt inn i Multiconsult

ProsjektForum AS i Sarpsborg er nå innfusjonert i søsterselskapet Multiconsult Norge AS. Selskapet posisjonerer seg dermed innen nye tjenester tilknyttet spesialrådgivning og blir en betydelig aktør i Østfold-regionen. Dette skjedde fra 1. januar 2018.

0

– ProsjektForum ble kjøpt i mars, men blir nå innfusjonert for å få en mer hensiktsmessig og strømlinjeformet struktur i konsernet. Multiconsult kan nå tilby enda sterkere tjenester tilknyttet verdianalyse og skadetaksering ut til våre kunder, et spesialfelt hvor ProsjektForum har vært faglig ledende i Norge. Vi er stolte over å nå gå sammen, for å posisjonere og utvikle oss ytterligere i et marked i rask utvikling, sier Øyvind Holtedahl, konserndirektør for Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult ASA.

ProsjektForum AS tilbyr tjenester innen bygge- og prosjektledelse, byggekontroll, konsulentbistand til eiendomsmarkedet, verdianalyse og taksering, samt skadetaksering. ProsjektForum har hovedkontor i Sarpsborg, hvor de fortsatt vil holde til, men nå som en fullintegrert del av Multiconsult Norge AS.

Har samarbeidet tett i en årrekke
Selskapet har i en årrekke samarbeidet med Multiconsult om større due diligence-analyser av næringsbygg, samt bistått i spesialtjenester innen geoteknikk, el- og VVS-fag og inngått i ulike prosjektteam. De har samarbeidet om beredskapsplanlegging i forbindelse med store naturskadehendelser i Norge, og inngår i teamet som vil bistå Norsk Naturskadepool med koordinering av beredskap og taksering av større naturulykker.

– Tilgang til Multiconsults solide kompetanse innen eksempelvis skredsikring, geoteknikk og hydrologi vil styrke vår posisjon i takstbransjen. Vi ser mulighetene for et godt internt samarbeid, med økt fokus på synergier av solid fagkunnskap og innovasjon innen spesialrådgivning. Det i tillegg viktig for oss at Multiconsult er en solid og ordentlig aktør, der vi kjenner kvaliteten på arbeidet de leverer, sier Ole Øyvind Moen, seksjonsleder i Multiconsult Sarpsborg, tidligere daglig leder i ProsjektForum.

Blir en komplett rådgiver
ProsjektForum, som nå er Multiconsult Sarpsborg, er et av de store takstforetakene i Norge og er medlem i Norges Takseringsforbund. De har en solid posisjon i privatmarkedet for taksering av privatboliger. De siste årene har de imidlertid satset på kompetanseutvikling, og hatt et ønske om å styrke og spre sin kunnskap inn mot det profesjonelle eiendomsmarkedet. Det er også et økende behov og marked for spesialkompetanse innen skadetaksering. Dette skyldes i hovedsak større hendelser som fører til naturskader, grunnet klimaendringer.

– Økt kompleksitet i oppdragene krever flere fageksperter innen ulike fagfelt. Verdianalyse og taksering av næringseiendommer og utviklingsprosjekter krever både kapasitet og kompetanse inn fra flere spesialfag. Ved naturskader er det viktig å ha fokus på konsekvensvurdering, for å utvikle systemer for rask beredskap og vurdere hvordan man kan forhindre lignende skader fremover. I slike prosjekter vil Multiconsult nå være en komplett rådgiver for kommuner, statlige etater, private utbyggere, entreprenører og eiendomsutviklere, sier Moen.

Fra i dag overtar Multiconsult alle
medarbeidere ved Rambølls kontor

Foto: Ole-Petter Thunes, adm.dir. i Rambøll og Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult signerer avtalen.