Direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

– Vi skal nå videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid

– Direktoratet har fått en tydeligere rolle som kompetansesenter for byggkvalitet. Vi skal videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid og vi har også fått et utvidet ansvar for energi og miljø overført fra Husbanken, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

0

Ved nyttår avsluttet Lavenergiprogrammet sitt arbeid og overlater nå stafettpinnen til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som vil videreføre deler av Lavenergiprogrammets arbeid innenfor energieffektivisering.

Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har vært et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen. Målet med programmet har vært å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Bidrar tll økt byggkvalitet

– Direktoratet har fått en tydeligere rolle som kompetansesenter for byggkvalitet. Vi skal videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid og vi har også fått et utvidet ansvar for energi og miljø overført fra Husbanken, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

– Dette innebærer at vi i større grad skal bidra til økte byggkvaliteter på områder som i dag ikke er omfattet av regelverket, i tillegg til å vise hvordan man kan bygge utover minstekravene i regelverket.

I statsbudsjettet for 2018 bevilget regjeringen 6,8 millioner kroner til direktoratet for å videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid.

Vil bygge videre på ti års arbeid

Lavenergiprogrammets samarbeid med byggenæringen og statlige etater er verdt å bygge videre på. På nyåret møter derfor direktoratet aktørene som har deltatt i Lavenergiprogrammet de siste ti årene for å diskutere videre samarbeid.

– Lavenergiprogrammet har vært gode til å formidle kunnskap til næringen. Dette er noe direktoratet vil bygge videre på. I tillegg vil vi utnytte den fordelen at vi jobber helhetlig med byggkvalitet og dermed kan ha et bredere perspektiv enn hva Lavenergiprogrammet har hatt, sier Lie.

Noen av aktivitetene som DiBK tar videre i år er:

 • Smart oppussing – praktisk informasjon om hvilke energitiltak som er smarte å gjøre samtidig med innvendige og utvendige vedlikeholdsoppdrag i småhus
 • Fagtreff for håndverkere i samarbeid med byggevarehandelen og andre aktører i byggenæringen
 • Drifte Lavenergiprogrammets nettsider og Facebookside og flytte innhold over på direktoratets nettsider

Daglig leder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens, vil bidra til at kompetansearbeidet videreføres i direktoratet. Hun begynner i DiBK 1. februar.

Samarbeidspartnerne i Lavenergiprogrammet de siste ti årene har vært

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Arkitektbedriftene
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Norsk Teknologi /NELFO
 • El- og IT-forbundet
 • NVE
 • Husbanken
 • Statsbygg
 • Enova
 • Direktoratet for byggkvalitet