Fristen for å melde seg som foredragsholder er mandag 15. januar. Illustrasjonsfoto: Pixabay

buldingSMART søker idéskapere for de mest oppegående BIM-hoder

SmartBuilding-konferansen lurer på om du, noen av dine kollegaer, kunder eller samarbeidspartnere er lei av etablerte sannheter? Og om noen er i stand til å formidle komplekse problemstillinger med smittende entusiasme? Men fristen for å melde seg er mandag.

0

BuildingSMARTKonferansen har etablert seg som den viktigste arenaen for tverrfaglig samhandling, sømløs flyt av korrekte data på åpne og frie formater, for en samlet norsk byggenæring. På årets konferanse vil vi løfte blikket og se på dette i en større sammenheng. Det overordnede temaet for årets konferanse har vi derfor valgt å kalle «Digitalisere sammen.»

Med det ønsker vi blant annet å belyse hvordan åpenBIM og buildingSMARTs metodikk er sentrale elemeneter for å nå de felles, ambiøse målene satt for en samlet bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i strategien «Digitalt veikart for bygge- anleggs og eiendomsnæringen».

Alle kan i prinsippet delta. Både i idéfasen, som foredragsholdere eller som et presentasjonsteam. Et team som viser konferansen hva man har fått til sammen ved hjelp av åpne formater, frie standarder og grenseløs metodikk.

Ifølge invitasjonen ønsker Buildingsmart å se på digitaliseringen av byggenæringen i en større sammenheng, løfte blikket og ikke bruke forstørrelsesglass på en gitt standard eller respektive verktøy. Temaer kan med dette for eksempel være:

  • Hvordan åpenBIM spiller en stadig større rolle for interoperabilitet mellom organisasjoner, løsninger og semantik.
  • Hvordan smartere deling av informasjon binder ulike fag, prosesser og miljøer sammen. Og på den måten gjør det mulig å digitalisere områder, prosesser og verdikjeder som tidligere ikke har vært digitalisert.
  • Hvordan løsninger basert på åpne standarder bidrar til å gjøre hverdagen og arbeidet enklere, mer oversiktelig og hensiktsmessig.
  • Hvordan buildingSMART-metodikken tilbyr en arbeidsflyt som gjør det mulig for mange å bruke sine foretrukne – eller pålagte – verktøy og allikevel inngå i en større «sum» som gagner alle.
  • Hvordan åpenBIM spiller en stadig større rolle på stadig flere felt, og kanskje peke på flere områder hvor digitaliseringen må slå kraftigere igjennom for at «Digitalt Veikart» skal klare å nå sitt mål om en gjennomdigitalisert bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen innen 2025.
  • Hvordan buildingSMART Norge som en uavhengig og ideell organisasjon kan tilby en åpen og nøytral arena for å sikre bredest mulig nytte av den kommende standardiseringen og digitaliseringen av for eksempel; lover og regler, felles plattformer, generell kompetansebygging og gevinstrealisering. Alt dette litt udefinerte som til sammen, på sikt, vil gjøre realiseringen av målene satt av en samlet byggenæring gjennom «Digitalt veikart» mulige. Under hele denne påbegynte reisen er det endel punkter på kort, mellomlang og lang sikt, hvor «noen» må gjøre aktiviteter for å tette de hullene vi VET finnes.

Ved å innta et fugleperspektiv håper vi å vise nytte og bredde i en større sammenheng. Og vi håper å få inn forslag til foredrag som åpent og ærlig viser suksesser, fiaskoer og ikke legger skjul på de utfordringene norsk byggenæring står ovenfor i dag og i årene som ligger foran oss.

Er du, noen av dine kollegaer, kunder eller samarbeidspartnere lei av etablerte sannheter, og i stand til å formidle komplekse problemstillinger med smittende entusiasme, vil vi svært gjerne høre fra deg.

buildingSMART Norge er en ikke-kommersiell og interessefri arena. Viten om kommersielle produkter kan ha stor verdi for mange, men vi vil ikke gi frigi podiet for rene reklamepresentasjoner. «Hands-on» presentasjoner er imidlertid svært velkomne. Om flere vil belyse samme konkrete eksempel fra mange sider og stå sammen på scenen, er ingenting bedre enn det. Temaet er tross alt å «digitalisere sammen», blir det påpekt.

Hvilken type presentasjon det er snakk om og hva som eventuelt gjør den spennende i den sammenhengen beskrevet i et av punktene over. Konkretiser gjerne om det er et utviklingsprosjekt, en kjærkommen standardisering, et effektivt verktøy, spennende forskning eller simpelthen bare et knakende godt samarbeid, skriver builingSMART i sin invitasjon.

Det de håper på er at mange ser sitt snitt til å legge fram sine erfaringer – på godt og vondt – for landets antagelig mest oppegående BIM-hoder.

Skal lede buildingSMARTs
brukergruppe for tekniske fag

jetil Johansen i GK Gruppen skal lede brukergruppen for tekniske entreprenører. Foto: buildingSMART.