NTNU Gjøvik starter i august opp et nytt 2-årig masterstudium i «Digitale byggeprosesser.»

Nytt masterstudium i «Digitale byggeprosesser» ved NTNU Gjøvik

Stort behov for digital kompetanse i bygg- anlegg og eiendom

0

Hele bygg- og anleggsnæringen står nå midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling. Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Digital kunnskap og ferdigheter er identifisert som den største utfordringen for bransjen i årene framover og det vil være stor etterspørsel etter kandidater med slik kompetanse.

Denne nye studieretningen vil dermed bidra til at studentene får kompetanse til spille en sentral rolle i det digitale skiftet som hele byggenæringen har tatt initiativ til gjennom Digitalt veikart.

Studiet inneholder emner som gir det en bred faglig basis. Du vil lære mer om alt fra prinsipper og metoder for informasjonsmodellering og bruk av standarder, mulighetene for automatisering, digital regelsjekking og støtte av arificial intelligence (AI), bruk av laserscanner, droner og annet digitalt utstyr for datafangst – Internet of Things (IoT) og Big Data, videre til å utforske bruk av gaming og VR teknologi for bedre samspill om digitale prosjekter.

Skolen forutsetter derfor at studentene har egen bærbar Gaming PC for å kunne benytte avansert programvare og tilhørende utstyr som VR briller o.l.

Byggeaktiviteter gjennomføres nesten alltid som prosjekt, der fageksperter samarbeider om gode løsninger. I studiet vil mye av innsatsen være prosjektstøttet arbeid basert på virkelige byggeprosjektet.

Dette vil gi både faglige erfaringer og samarbeidserfaringer, nyttig for å gjøre en god jobb etter endt utdanning. Det legges opp til et nært samarbeid med byggenæringen, myndigheter, og utviklere av programvare og digitalt teknologi.

Denne studieretningen inkluderer fordypningsemner som gir deg mulighet for spesialisering og forberedelse for gjennomføring av en masteroppgave i samarbeid med næringen – og en interessant og etterspurt jobb i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Søknadsfrist 15. april! Du kan lese mer om studiet her

Studenter ved NTNU fikk hacke seg frem til fremtidens bygg

Det nye Teknologibygget Statsbygg har bygget for NTNU skal brukes som eksempel under Hackathon.