Ingunn Gjermundnes er ny daglig Ieder i Teknisk Entreprenør Vest (Tevas).

Ingunn Gjermundnes er ny daglig leder i Tevas

Ingunn Gjermundnes er ny daglig Ieder i Teknisk Entreprenør Vest (Tevas). Hun overtok stillingen 2. januar 2018, etter Jorunn Vikdal Løyning som nå er ny konsernsjef i Allier Gruppen.

0

Gjermundnes har vært teknisk sjef i Tevas siden 2009. Hun har ca. 15 års ledererfaring
og mer enn 20 års erfaring fra bransjen med særlig fokus på fagområdene energi og miljø.
Hun er utdannet sivilingeniør fra Høyskolen i Narvik, hvor hun gikk linjen integrert bygningsteknologi.

Gjermundnes er også sentral i Tevas fagdag, som arrangeres for 10. gang i år.
– Jeg gleder meg til å lede Tevas i et spennende og utfordrende marked. Mitt
fokus vii være å fortsette det arbeidet vi allerede har gjort for å styrke selskapet,
med økt fokus på markedsarbeidet og tettere samarbeid mellom kunde og Tevas.

– Vi har stor tro på at åpen dialog og tett samarbeid er riktig måte å jobbe på, sier
Gjermundnes.

Dette blir det andre lederbytte i Tevas pa to år. I august 2016 gikk daværende
daglig Ieder, Tom Chr. Eide over i en nyopprettet stilling som markedssjef, og Jorunn
Løyning tok over hans stilling som daglig Ieder. Et viktig grep for a styrke selskapets
ledelse samt spisse markedsarbeidet.

Gjermundnes er glad for at Løyning fortsetter i Allier Gruppen og ser frem til å jobbe
med henne som ny konsernleder.
– Tevas vil fortsette å videreutvikle sitt forretningsområde innen næringsbygg og
vil fokusere på både nybygg og rehabilitering. Prefabrikkering er fremdeles et
satsningsområde, gjennom vårt datterselskap Prepart.