Karin Jensen og Johan Brevik i Belimo Automation Norge mener ny teknologi og nye innovative produkter må brukes i en da større grad, skal man oppnå målene alle prater om i forhold til optimal energiflyt og energieffektivisering i byggene.

– Mulig å få optimal energiutnyttelse i anlegg som bruker vann som energibærer

Bruk av ny teknologi, mer kunnskap og opplæring blir helt nødvendig skal man klare å få maksimal energieffektivisering i et bygg. – Det er ikke nok å måle og registrere et forbruk, men effektiviteten må hele tiden overvåkes og analyseres for at energiutnyttelsen skal bli optimal.

0

– Derfor er energiflyten i et bygg viktig for optimal energieffektivisering. Man må ha oversikt over hvilke forbrukere som er innkoblet og hvor mye energi som går med til radiatorer, gulvvarme, ventilasjon også videre, sier Johan Brevik, applikasjons og produktrådgiver / RAC i Belimo Automation Norge AS

Brevik merker større interesse fra VVS rådgiverne, og konsulentene, og mener de har blitt flinkere til å beskrive ny og riktig teknologi. Derimot er VVS entreprenørene ikke like flinke. Det tror han kommer av uvitenhet, og at de er for opphengt i å bruke de tradisjonelle løsningene man kjenner best. Konsekvensen blir at det installeres for mye effekt i byggene i forhold til behov og fremtidige krav.

Må tenke nytt
Applikasjons og produktrådgiveren i Belimo er klar på at skal man få optimale anlegg, oppnå bedre energieffektivisering i byggene, må det jobbes enda mer tverrfaglig.
– Min mening er at de totale investeringskostnadene er små sett i forhold til livsløpskostnadene. Det er dessverre etter mitt syn for lite vilje til å se på driftskostnadene over tid. Fokuset burde være å optimalisere energiforbruket i bygget. Alle VVS entreprenørene må sitte rundt bordet sammen, tenke smartere. Jeg mener hele entrepriseregimet skulle vært revidert. I dag er for eksempel automasjonsentreprisen blitt vesentlig større en tidligere, og der har byggherrene mye å lære.

Saken fortsetter under bildet:

Belimo`s energiventil kan måle, regulere, balansere og stenge. Dette er den første ventilen som forteller hvor energien tar veien!

Utvikler stadig innovative produkter
Brevik mener Belimo har utviklet en rekke produkter de seneste årene som bidrar til å redusere energi- og driftskostnadene vesentlig. Produsentens Belimo Energy Valve er et produkt som sikrer optimal energiutnyttelse i alle anlegg som bruker vann som energibærer.
– En energimåler av beste kvalitet gjør tross alt ikke annet enn å registrere et forbruk som kan brukes til å fakturere en leietager. Men ingen vet om klienten har fått mer eller mindre energi enn nødvendig, trøsten er at fakturaen er nøyaktig avregnet. Dersom man ser et avvik fra en periode til en annen må man sette i gang å undersøke forbruket de forskjellige installasjonene hadde og måle virkningsgrad, dT, vannmengder etc., sier Brevik.
– Den nye ventilen gjør flere ting på en gang – noe som forenkler jobben til prosjektingeniøren, innreguleringsteknikerne og driftspersonalet, og er det er den eneste ventilen som er både temperatur- og trykkuavhengig, man kan bestille effekt i kW direkte fra ventilen.

Belimo Energy Valve har fem hovedfunksjoner. Den måler, regulerer, balanserer, overvåker og stenger av. Den kan også kobles opp mot en sky, Belimo Cloud, som hever servicenivået enda flere hakk.
– Via skyen kan man abonnere på energianalyser sendt via e-post fire ganger i året, man får tilgang til on-line support, man får grafisk presentasjon av nåværende, og tidligere, forbruk og energibehov og man får automatisk oppdatering av programvaren. Alt dette uten tillegg i pris, ingen lisenser eller abonnement. Vi tilbyr derimot 2 år ekstra garanti til dem som kobler seg opp til skyen, totalt syv år fabrikkgaranti, påpeker Brevik.

Vår hensikt med Belimo Energy Valve er altså ikke først og fremst ment som energimåler for fakturering, men er et produkt som optimaliserer driftspunktet i anlegget. Denne ventilen gir masse informasjon om den prosessen den regulerer, sier Brevik.
– Her kan vi hente ute informasjon om strømningsretningen på væsken, den analyserer glykol innholdet, indikerer om det er luft i væsken formidler antall l/s og kWh som leveres, og ikke minst viser den differansetemperaturen over forbrukeren samt tur- og returtemperatur.

Adm.direktør Karin Jensen i Belimo påpeker at alle ventilene til Belimo kan brukes til alle systemer i et anlegg, uavhengig av leverandør av teknisk løsning, enten det er fra Siemens, Schneider, Honeywell.

– Vi kan tilby våre eksisterende og nye kunder eget lager på Bryn, det er noe vi merker flere og flere av våre kunder setter pris på. Samtidig er det viktig å understreke at vi har store ressurser i ryggen gjennom vårt morselskap i Sveits. Så vi er en trygg leverandør som kan gi god support og serve våre kunder på en god måte.