Michael Jacobs i Atea: – Som IT-selskap jobber vi aktivt med smarte bygg og smarte byer. Foto: Ole Peter Galaasen

Omstiller byggebransjen med «big-data»

HOLDER FOREDRAG OM BETYDNINGEN AV SENSORER

0

Omstiller: Optimismen og forventingene til ny teknologi var stor på Let’s Connect 2018 i regi av Schneider Electric.

– Vi ser at bygg, elektro og IT smelter sammen!

Michael Jacobs holder foredrag om betydningen av sensorer og «big data» til en forsamling av de beste hodene i byggenæringen. Som leder for Atea, landets største IT-selskap, mener han hele bransjen står ovenfor dramatiske endringer.

– Som IT-selskap jobber vi aktivt med smarte bygg og smarte byer. Vi utvikler blant annet løsninger for sanntidsovervåkning av luftkvalitet som både sender data til bomringen, og varsler til astmatikere. Vi kobler ulike teknologier sammen for å skape bedre løsninger i hverdagen, forteller han entusiastisk etter foredraget.

Trenger gode analyseverktøy

Jacobs mener at digitaliseringen av byggenæringen er kommet langt, men at det viktigste er å kunne dra nytte av de store datamengdene.

– Det finnes spennende pilotprosjekter innen sanntidsovervåkning av strømforbruk, luftkvalitet, renovasjon, parkeringsplasser og trafikk. All denne informasjon er ikke nyttig før den kan brukes til å ta bedre beslutninger. Det er først med gode analyseverktøy vi kan optimalisere bruken av et bygg, endre trafikkmønstre eller prioritere utbygging av parkeringsplasser, sier han.

Han forteller om hvordan selskapet installerer og integrerer sensorer for bedre arealbruk i smarte bygg.

– Vi samler informasjon om hvordan bygget brukes og ser at detaljer som plassering av møbler har stor betydning på adferden og bruken av bygget. Vi kan styre bruken av bygget, tilrettelegge for mer effektiv møtebooking eller tilpasse lunsjen til de som er på jobb. Til sammen gjør dette byggene smartere, sier han.

Gir konkurransefortrinn

Jacobs mener hele byggebransjen må omstilles og at teknologien vil åpne dørene for nye aktører.

– Vi ser at flere teknologibedrifter går inn i byggenæringen. Vi vet at teknologisk avanserte bygg både får høyere utleiepris og mer effektiv arealbruk, særlig blant unge arbeidstakere. Dette gjør at alle i byggenæringen må tenke gjennom hva som gir et konkurransefortrinn, sier han.

– I dag skjer det også mye innen strømstyring, eksempelvis brukes trådløse nett til å styre lys og varme basert på hvor du befinner deg. I tillegg finnes det en rekke spennende prosjekter innen smarte hjem, hvor blant annet IBM forsker på en do som kan sende urinprøver til fastlegen, sier han lattermildt.

Må tenke utover egen verdikjede

For å henge med i utviklingen mener han det er viktig å tenke utover sin egen verdikjede.

– Byggebransjen har lenge holdt seg i relativt isolerte verdikjeder. Nå må de tenke på hvordan de kan samarbeide med andre aktører innen informasjons- eller miljøteknologi. Man blir avhengig av hverandre på tvers av siloene, sier han.

Jacobs tror den teknologiske utviklingen vil gå raskere i årene som kommer.

–Jeg tror ikke vi har ikke fantasi til å forstå mulighetene denne teknologien kan gi oss. Samtidig vet vi at ny forbrukerteknologi ofte er et forvarsel om hva som senere kommer i en industriell setting.

Trenger en offentlig datatransportplan

Myndighetenes rolle som premissleverandør på standarder er avgjørende for utviklingen av teknologien, mener Jacobs.

– Siden offentlig sektor eier både infrastrukturen og mange av byggene er samarbeid med privat sektor en forutsetning. Vi må samarbeide på tvers av siloer for å skape bedre byer, skolegang og velferd. Dette krever standarder for deling av informasjon, sier han.

Jacobs peker til Estland som et foregangsland for digitale standarder innen smarte bygg og byer. Myndighetene krever blant annet at alle aktører i privat og offentlig sektor må kommuniserer i X-Road, et standard grensesnitt for datautveksling.

– Vi har en offentlig transportplan for landet, men det vi trenger er en offentlig datatransportplan. Det er først da vi kan hente ut de store fordelene, avslutter han.

Interessen for digitalisering
i byggebransjen er økende

Ingunn Kristiansen: – Schneider Electrics kompetanseforum er et 25 år gammelt årlig arrangement. Foto: Ole Peter Galaasen.