Sekretariatet i Rehabgruppen har ansvaret for gjennomføringen av årets seminar. Fra venstre Anne Friberg, Elisabeth Sørensen og Atle Killerud.

Eksisterende bygg er også fremtidens bygg

GK og Firesafe er blant flere initiativtakere om fagseminar

0

Stadig behov for økt kompetanse innen rehabilitering av eksisterende bygg. – Gjør det riktig med en gang. Vellykket rehabilitering krever god planlegging og god totalkompetanse. Vår oppfordring er; ikke gjør egne feil, men lær av andres.

Dette sier teknisk direktør Atle Killerud i Firesafe som mener at man skal ta kontakt med fagfolk tidlig i planleggingsfasen og bruke seriøse aktører i arbeidet.

-Det er også viktig å kjenne til støtteordninger som kan bidra til, og ytterligere forbedre rehabiliteringen, mener han.

Kunnskap er nøkkelen til vellykket rehabilitering og derfor gjør seks ledende aktører i bransjen felles sak av kompetanseløftet. Sammen står de bak kompetansesenteret ByggRehabGruppen.

Målet er å sikre at aktørene i bransjen har den kunnskapen de trenger når det skal rehabiliteres. Derfor arrangerer gruppen et fagseminar på Color Magic Oslo-Kiel 13.-15. mars.

Her vil ledende leverandører gi en innføring i typiske problemstillinger og mulige løsninger for å ivareta god bygningskvalitet og innemiljø ifølge arrangøren.

I invitasjonen skriver de at seminaret er skreddersydd for den som har ansvar og oppgaver i eksisterende bygg.

Firesafe har sekretariatet i ByggRehabgruppen, og sammen med Anne Friberg og Elisabeth Sørensen, er Atle Killerud klar for fagseminar på Color Magic i mars.

-Vi har også foredragsholder fra ENOVA. Åtte av ti eiendommer som skal benyttes om 40 år er nemlig allerede bygd. Eksisterende bygg er fremtidens bygg, sier Killerud.

ENOVA har opprettet støtteprogrammer for å maksimere energieffektiveten også i den eksisterende bygningsmassen. ByggRehabGruppen videreformidler viktig informasjon for alle bygningseiere, både næringsbygg og borettslag/sameier.

Har du oversikt over hva som er siste nytt? Et spørsmål arrangøren stiller i pressemeldingen om fagseminaret for å trigge tanken om et kunnskapsløft.

Rehabilitering er å ta vare på bygningsmassen. Samtidig er det stadig nye krav til brannsikring, isolering, tak, vinduer, piper, akustikk, ventilasjon, fasader og mye mer.

-Å ha oversikt over hva som er siste nytt innen alle disse feltenekrever god informasjon. Dette har vi satt på agendaen på fagseminaret samler eiere, driftspersonell, forvaltningsselskap, entreprenører, arkitekter og konsulenter, avslutter Killerud.

ByggRehabGruppen består av følgende bedrifter:
Protan AS, tak- og membransystemer
Weber AS, byggematerialer fra kjeller til pipe
Glava AS, isolering, energikrav, termografering
GK Norge AS, totalleverandør av tekniske fag i bygg
Firesafe AS, totalleverandør av brannsikring
Natre Vinduer