Bygningsautomatisering, tre artikler forfattet av Tore Fosaas

Bygningsautomatisering – viktig fagområde for byggets funksjoner

0

Av Tore Fosaas, rådgiver innen bygningsautomatisering.

ITB- aktuelt har invitert meg til å lage en artikkelserie om bygningsautomatisering.

Jeg har arbeidet 26 år som automatikkleverandør og mer enn 20 år som rådgiver innen bygningsautomatisering.

Jeg driver et enkeltmannsforetak. Se nettside https://www.bygningsautomatisering.info.

Der finnes det mye informasjon om bygningsautomatisering generelt og om Byggherrens veileder for bygningsautomatisering som løser byggherrens behov for bygningsautomatisering.

Bygningsautomatisering er et tverrfaglig og meget komplisert fagområde. Jeg er klar over at artikkelserien beskriver fagområdet med mange detaljer. Alternativet er å kun angi hovedutfordringene med «runde formuleringer». Jeg har valgt å angi de viktigste detaljene for at leseren skal kunne forstå at det er mange forhold å ta hensyn til for å lykkes med leveranse av bygningsautomatisering.

Automatisering utvikler seg raskt både i offentlig og privat sektor. Dette gjelder også for automatisering i bygninger.

Det er spesielt utstyret som endrer seg raskt.

De funksjoner som er nødvendige for å ivareta et godt inneklima og miljø endrer seg lite. Det samme gjelder driftsfunksjonene for å overvåke at inneklima og miljø er korrekt og stabilt med lavest mulig driftskostnader.

Det er et stort fokus på de teknologiske mulighetene som nå finnes i markedet.

Det er derimot lite fokus på hvordan byggherren skal lykkes med leveranse av bygningsautomatisering i prosjektene.

For å lykkes må kravene til leveranse av bygningsautomatisering i prosjektene bli vesentlig bedre.

Byggherren har ansvaret for å angi tilfredsstillende krav for leveranse av bygningsautomatisering.

Kvaliteten på de kravspesifikasjoner byggherren benytter er helt avgjørende for kvaliteten på leveranse av bygningsautomatisering.

Kvaliteten på leveranse av bygningsautomatisering er avgjørende for å få nødvendige og stabile funksjoner knyttet til inneklima og innemiljø, driftsfunksjoner for bygningstekniske systemer og lave driftskostnader.

For å belyse utfordringene for byggherren har jeg valgt å lage en serie på 3 artikler som følger:

  1. Hva er bygningsautomatisering. Les den første artikkelen her…
  2. Situasjonen for bygningsautomatisering i dag. Les den andre artikkelen her…
  3. Byggherrens behov – Hvordan må kravene til være? – Publiseres senere