Illustrasjonsfoto: ITBaktuelt/Pixabay/AndGra

ITB er NS 3935

NS 3935:2011 sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom aktørene. Integrasjonen vil variere fra enkel bygningsautomatisering til løsninger som omfatter alle tekniske installasjoner i bygget.

0

Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) er et godt verktøy for å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

NS 3935:2011 etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). Standarden beskriver også roller og prosesser for å etablere ITB.

NS 3935:2011 sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom de ulike aktørene. Omfanget av integrasjonen vil variere fra enkel bygningsautomatisering, som for eksempel behovsstyrt belysning til løsninger som omfatter alle tekniske installasjoner i bygget. Det er viktig å merke seg at ved riktig sammenkobling av tekniske anlegg kan bygget enklere kunne benyttes av alle. Det er på denne bakgrunn at standarden er utarbeidet, for å danne et felles grunnlag for relevante fag og entrepriser.

Standarden har vært igjennom en omfattende revisjon siden første versjon kom i 2005.

Her kan du hente siste versjon av Norsk Standard NS 3935:2011