Nybygget til NTNU på Gjøvik står nå klart til å tas i bruk.

NTNU på Gjøvik med solcellepanel og 100 prosent biobasert fjernvarme

Smaragdbygget på Campus Gjøvik er et bygg for framtiden med en svært høy energiytelse og bygget har nesten-nullenergistandard. Dvs. at det vil bruke ca. 25 prosent mindre energi enn ett passivhus. Det er lagt vekt på godt inneklima, høy brukertilfredshet og lavt klimautslipp i bygningens levetid.

0

Smaragdbygget på Campus Gjøvik er et bygg for framtiden med en svært høy energiytelse og bygget har nesten-nullenergistandard. Dvs. at det vil bruke ca. 25 prosent mindre energi enn ett passivhus. Det er lagt vekt på godt inneklima, høy brukertilfredshet og lavt klimautslipp i bygningens levetid.  

Dette står nå klart til å tas i bruk. I det har NTNU fått en ny bygning på nesten 5000 kvadratmeter over fem etasjer.

Arealene i nybygget består av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom inkludert ett stort auditorium og kafé/lunsjbar. Det inneholder også verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde.

Bygget ble åpnet fredag 26. januar 2018 da byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg overleverer nybygget til NTNU ved rektor Gunnar Bovim.

Som energitiltak er solcellepanel og 100 % biobasert fjernvarme benyttet. Det er utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og i fasadekledning, i kombinasjon med plasstøpt og prefabrikert lavkarbonbetong. Det er i høy grad benyttet lokale og kortreiste bygningsmaterialer med stort fokus på bærekraft.

Bygningen er koblet med gangbroer til to eldre bygg, og skal være et forbilde når det gjelder universell utforming. Prosjektet binder sammen ute- og innemiljøet som gir muligheter for spennende pedagogiske virkemidler og oppbygging av kunnskap.

Bygget er et læringsobjekt for studentene ved NTNU med store, fleksible forskningsarealer på takene. Konstruksjoner og materialer i bygget er i stor grad er eksponert for å synliggjøre byggets konstruktive oppbygging.

De arkitektoniske løsningene bygger opp om NTNU Gjøviks mange betydningsfulle og fremtidsretterede utdanningsområder.

  • Brutto bygningsareal: 4980 m2
  • Byggestart/ferdig: Sommer 2016/4. kvartal 2017
  • Kostnadsramme: 202 mill.kr (prisdato sept. 2015)
  • Entreprenør: Betonmast Innlandet AS (totalentreprise)
  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Åpnet: fredag 26. januar 2018
  • Adresse: Teknologivegen 22, Gjøvik