Bilde fra Geneva Motor Show 2013. Common Wikimedia.

Ladebehovet for biler øker – regelverket justeres

Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017. Salg av fossile privatbiler skal opphøre fra 2025 og det er grunn til å anta at privatbilparken blir nærmest fullelektrifisert mellom 2035 og 2040. I tråd med utviklingen skjer det mye på reguleringssiden.

0

Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017. Salg av fossile privatbiler skal opphøre fra 2025 og det er grunn til å anta at privatbilparken blir nærmest fullelektrifisert mellom 2035 og 2040. I tråd med utviklingen skjer det mye på reguleringssiden.

I henhold til den nye eierseksjonsloven gjeldende fra 1. januar 2018 har alle beboere i sameier nå lovfestet rett til å lade elbil. Totalt finnes det om lag 63.000 eiendommer med rundt 500.000 seksjoner. Siden hver husstand i Norge gjennomsnittlig har to beboere, gjelder lovendringen godt over en million boligeiere, skriver NELFO i en artikkel på sin nettside.

Foreløpig er bare sameier omfattet, men det er sannsynlig at også borettslag, som er omfattet av borettslagsloven, snart vil få samme regler.

Stortinget gjorde i mai 2017 et vedtak om å be regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare. Saken ligger nå til behandling hos DiBK, som sammen med  NVE og DSB vurderer hvordan dette kan innarbeides i byggereglene.

Ved tilrettelegging for lading av elbil på parkeringsplasser i eksisterende blokkbebyggelse møter man ofte to store kostnadsdrivere. Det er ofte ikke plass i eksisterende tavler og ofte ikke lagt opp føringsveier for elektriske kabler frem til ladepunkt. Det er i tillegg uforutsigbart om bygningens strømforsyning må oppgraderes, og hvilken kostnad som vil påløpe.

Nelfos klare råd er at det må være plass til tavler som tar høyde for lading i tillegg til føringsveier fra tavle til ladepunkt når det bygges nye blokker med parkering, og når eksisterende blokker rehabiliteres. Plass i selve tavlene er også viktig for å sikre kostnadseffektive utvidelser av det elektriske anlegget som må være dimensjonert for at alle parkeringsplasser skal ha strømforsyning for lading.

I disse dager oppdateres også Oslo kommune sin parkeringsnorm. Et av forslagene er å innføre krav om at minst 50 prosent av parkeringsplassene i nye boligkompleks, omsorgsboliger og studentboliger skal ha lademulighet for elbil.

Oslo Kommune gir støtte til ladeinfratsruktur – les mer her

Effektbehovet kan bli påvirket av stadig flere elbiler

Nullutslippskjøretøy er fortsatt i klart mindretall (Illustrasjonsbilde). Foto: Creative Commons