Fra venstre: Sunniva Dehli, Martine Brockstedt Berg og Grete Eiane. Foto: Silje Østerbø.

70 bygg- og energiteknologi-studenter bytter energirådgivning mot gratis kurs

Gir praktisk erfaring under studiene ved Høgskulen på Vestlandet

0

70 bygg- og energiteknologistudenter fra Høgskulen på Vestlandet får energirådgiverkurs mot at de påtar seg gratis energirådgivningsoppdrag for boligeiere i Bergen. En vinn-vinn situasjon for alle parter.

For andre gang i historien arrangerer Naturvernforbundet Hordaland og Bergen kommune energirådgiverkurs for studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Denne gangen er også rådgivningsselskapet Sweco med på laget.

Målet er å gi bygg- og energistudenter ved høgskolen en anledning til å opparbeide seg praktisk erfaring og kompetanse samtidig som boligeierne i Bergen får mer kunnskap om egen bolig, og hvordan de bør prioritere energitiltak.

– Vi har en befolkning som er intet mindre enn verdensmestere på oppussing. Likevel er det ikke alltid at det er de mest energismarte tiltakene som blir prioritert, sier Silje Østerbø i Naturvernforbundet Hordaland.

Hun er hovedansvarlig for gjennomføringen av energirådgiverkurset.

– Byggsektoren skal innen 2030 bruke 10 TWh mindre energi enn i dag. Vi skal selvfølgelig ha respekt for at ikke alle boligeiere har miljøhensyn øverst på sin oppussingsagenda, men det er likevel viktig at boligeiere ikke gjør valg som vil ødelegge for gode, fremtidige energitiltak. Dette vil man få hjelp til av en studentenergirådgiver, sier Østerbø.

Tilbudet er attraktivt både blant studenter og boligeiere.

– Vi samarbeider tett med studentenes egne linjeforeninger om rekruttering og gjennomføring. I løpet av to timer var alle plassene på energirådgiverkurset revet bort, så det er tydelig at studentene både har behov for, og ønsker mer av denne typen tilbud, sier Østerbø, som legger til at over 70 studenter nå er i ferd med å gjennomføre kurset.

– Er det noen boligeiere fra Bergensområdet som har lyst på besøk av en studentenergirådgiver, har vi fortsatt noen ledige plasser igjen, sier Østerbø.

Sweco er ansvarlig for deler av energirådgiverkurset, og gir studentene opplæring i fornybare oppvarmingsløsninger, ventilasjon og andre tekniske løsninger.

– Da Naturvernforbundet tok kontakt for å invitere oss med på dette prosjektet syntes vi det var en spennende mulighet. Både til å bli bedre kjent med de mest engasjerte og interesserte studentene fra Høgskulen på Vestlandet, men også til å være med på et prosjekt som har en sterk miljøprofil og samtidig vil gi studentene et faglig og praktisk løft, sier Elin Skjerven Talhaug, sivilingeniør energi og miljø fra Sweco.

– Dette er også et fagområde der vi som firma har en sentral nøkkelkompetanse, og mye å bidra med både faglig og erfaringsmessig, sier Skjerven.

Grete Eiane er leder for Energistudentenes linjeforening ved Høgskulen på Vestlandet og deltaker på energirådgiverkurset.

– Dette kurset har vært både interessant og lærerikt, og jeg tror mange har hatt et stort faglig utbytte. Nå gleder vi oss til å bruke det vi har lært, og gjøre boligeiere i Bergen mer bevisst på energibruken sin. Vi er veldig spent på mottakelsen vi vil få, men jeg tror at vi er klare! sier Eiane.

Høgskolen i Oslo og Akershus skal tilby utdanning på nett