Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.

– Logisk å tilslutte seg de 10 strakstiltakene for boligutviklere

0

– Det er helt logisk for Urbanium å implementere de 10 strakstiltakene for boligutviklere. Vi har et sterkt ønske om at bransjen raskt utløser det enorme potensialet den har til å drive innovasjon, skape nye arbeidsplasser og ikke minst bedre byer og bomiljøer. Tiltakene treffer også godt i forhold til hva vi har fokus på innen miljøledelse, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.

– Vi har i mange prosjekter de siste årene valgt å prøve ut grønne løsninger og går for BREEAM-NOR sertifisering av flere av de kommende byggene. Men vi har ikke hatt et fast rammeverk, eller minimumsstandard til prosjekteringen om du vil, og det er vi glade for å nå kommitere oss til igjennom Grønn Byggallianse.

– Vi nærmer oss bøyningspunktet der den moderne boligkjøper kommer til å vektlegge miljøkvaliteter i valg av sin fremtidige bolig, det vil øke etterspørselen etter bærekraftige prosjekter og rettferdiggjøre en større prisavstand til bruktboligmarkedet, avslutter Espen Pay.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasseinternasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har utarbeidet en egen tilpasset versjon for boligutviklere.