Posjektdirektør Dag Bøhler signerer kontrakten for arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for konseptfasen ved Aker sykehus.

Mulighetsstudie vil vurdere tre utbyggingsløsninger ved Aker sykehus

Prosjektet skal knytte sammen tre Oslo-sykehus

0

Fem prosjektgrupper leverte tilbud til konseptfasen for nytt lokalsykehus på Aker sykehus. Prosjektgruppen som trakk det lengste strået ledes av Nordic – Office of Architecture, med COWI, AART architects, Norconsult, Bjørbekk Lindheim, og Metier OEC AS som samarbeidspartnere. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver.

Arbeidet med nytt lokalsykehus på Aker vil begynne med en innledende mulighetsstudie av tre alternative utbyggingsløsninger. Videre vil ett alternativ bli utviklet til et komplett skisseprosjekt.

Aker sykehus er en del av Oslo Universitetssykehus HF (OUS). OUS skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Prosjektet vil også ha et klart grensesnitt mot storbylegevakta som parallelt er under planlegging av Nordic og COWI. I tillegg vil prosjektet ha klare grensesnitt mot konseptfasen for Gaustad sykehus, som vil pågå parallelt.

Prosjekteringsgruppen utgjør samlet Norges største rådgivingsmiljø innenfor sykehusplanlegging, og nøkkelpersonene som er tilbudt i prosjektet har lang erfaring fra de største sykehusprosjektene i Norge og Danmark. Nordic samarbeider i forskjellige konstellasjoner med COWI, AART og Norconsult på en rekke store sykehusprosjekter, blant annet Stavanger Universitetssykehus, Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Oslo Storbylegevakt samt videre utbygging av Førde sjukehus.

– Vi har hatt meget god respons på konkurransen, og konstaterer at vi i dag har kontrahert en erfaren og kompetent prosjekteringsgruppe, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Prosjektgruppen vil arbeide fra et felles prosjektkontor hos Nordic – Office of Architecture.