Denne handler om å lykkes med BIM-implementeringen

Og webinar over samme tema

0

Er du opptatt av å forbedre BIM eller iBIM processene? Symetri har samlet en komplett oversikt over de ulike BIM-nivåene, erfaringer fra vellykkede BIM-implementeringer og teorier omkring endringsledelse.  

Nå tilbyr e en gratis eBok om temaet – «Work Smarter». Her kan du laste ned denne eBoken og lære hvordan du unngå negative effekter gjennom endringsprosessen, og videre:

  • Enringshåndtering: 4 tips for en “knirkefri” implementering
  • Ta i bruk eksempler fra “beste praksis”

I forlengelse av dette inviterer Symetri til nettopp det å jobbe smartere med Revit og BIMeye under et webinar den 2. mars. Mer om dette her på Symetri.

Samarbeider om smarte BIM-kiosker

Daglig leder Borgar Lindhjem i Pro-Consult Sør og administrerende direktør Max J. Tangen i 7Sense Products.