Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med spesielt stor rekkevidde

0

ESYLUX utvider sin velkjente BASIC-serie med tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer som har spesielt stor rekkevidde. Med dekning på opptil 24 m i diameter egner PD og MD 360i/24 BASIC for installasjon i større rom og høyere tak. Nullgjennomgangskoblingen gir reléskånende styring av LED-lamper, og impulsbryterinngangen muliggjør manuell overstyring.

ESYLUX har utviklet tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorserien BASIC for å gjøre det lettere å velge en energieffektiv lysstyring til store, kostnadskrevende prosjekter. Den egner seg som innstegsløsning på alle steder der enkel bevegelses- og dagslysavhengig lysstyring skal brukes.

Nøyaktig dekning i store rom eller høye tak
Med PD eller MD 360i/24 BASIC utvider ESYLUX nå serien med tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med en rekkevidde på 24 meter ved en takhøyde på 3 meter. Én enkelt detektor kan dermed dekket et helt stort rom alene. Alternativt egner detektorene seg for rom med høye tak. Ved behov kan impulsbryterinngangen benyttes for halvautomatisk bruk eller manuell overstyring. På store arealer som parkeringshus kan dessuten flere detektorer parallellkobles. Bevegelsesregistrering utføres med ESYLUX’ foretrukne teknologi for passiv infrarød stråling.

Nullgjennomgangskobling for LED-lamper
Siden stadig flere nå går over til å bruke LED-belysning, bruker BASIC-detektorene en nullgjennomgangskobling som beskytter reléene mot for høy startstrøm. Lysstyringen kan også enkelt tilpasses kravene på de ulike bruksstedene. Lysverdien kan endres fra 5 til 2000 lux, og den tidsforsinkede utkoblingen kan endres fra 15 sekunder til 30 minutter. Begge deler gjøres enten på detektoren eller via fjernkontroll. Alternativt kan du finne detektorer i porteføljen for PD eller MD 360/24 BASIC som ikke er for fjernkontroll.

Alle de nye utførelsene er utformet for utenpåliggende takmontering, men kan også innfelles ved bruk av riktig tilbehør. De har kapslingsgrad IP 40 og et detekteringsområde på 360 grader som ved behov kan begrenses ved bruk av de medfølgende linsedekslene. For styring av andre komponenter kan man bruke detektorens integrerte impulsfunksjon.

Nattvandring avslørte mye unødig lys i tomme bygg

Illustrasjonsfoto: Creative Commons