Illustrasjonsfoto fra gamle Østbanehallen i Oslo. Foto: ITBaktuelt/Per H

Inviterer til å stå sterkere rustet mot belysningsutfordringer

Lyskultur med kurs: Belysning og universell utforming

0

Med større kunnskap vil man stå sterkere rustet for å lykkes i de utfordringer og problemstillinger som er knyttet til belysning og universell utforming. Lyskultur arrangerer kurs som retter seg seg mot tre hovedmålgrupper: Byggherrer, arkitekter og fagpersonell innenfor belysning.

Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Målet er et samfunn der alle kan delta uavhengig av funksjonsevne.

Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. For å oppnå dette er belysning en viktig faktor.​

Kurset skal bidra til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning og imøtekommer etterspørselen på kompetanse innen belysning og universell utforming.

Med større kunnskap vil du stå sterkere rustet for å lykkes i de utfordringer og problemstillinger som er knyttet til belysning og universell utforming. Kurset retter seg seg mot tre hovedmålgrupper: Byggherrer, arkitekter og fagpersonell innenfor belysning.

Kursinnhold:
Belysning og universell utforming handler om mer enn å følge standardkravene, og det er viktig at lysdesignere og belysningsplanleggere har tilgang til oppdatert og faglig informasjon. Kurset bygger på publikasjonen Belysning og universell utforming, en veileder for prosjekterende, planleggere og utøvere både til det offentlige og private markedet. Det legges særlig vekt på universell utforming i næringsbygg, utendørsområder og boliger.

  • Universell utforming og belysning
  • Kunnskap om menneskets behov og forutsetninger. Hva skal ivaretas  i en samlet løsning?
  • Kunnskap om lysdesign. Hva skal ivaretas i en samlet løsning?
  • Kunnskapsgrunnlag for utvikling av inkluderende løsninger
  • Energibruk og økonomi som rammebetingelser for løsning
  • Design- og byggeprosesser

LED-pærene snart enerådende
og sparer opp til 90 prosent

BARE LED: Klassiske lyspærer må nå vike for nyutviklede LED-alternativer. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire)