Fra markedsmøtet i 2016.

Eliaden inviterer til markedsmøte for utstillere

0

De fleste besøkende blir oppmerksomme på Eliaden gjennom informasjon de får fra utstillerne. Arrangøren påpeker at de er helt avhengige av innsats fra utstilerne for å få best og flest besøkende til messen.

Det hjelper ikke om Eliade-teamet teppebomber besøkende med nyhetsbrev og oppfordrer folk til å ta et besøk. De besøkende vil besøke utstillerne – ikke sekretariatet i Eliaden understreker arrangøren på sin egen hjemmeside.

Eliadens eierorganisasjoner er godt involvert i planleggingen og gjennomføringen av messen og kommer til å bruke sine kanaler for å få flere til å besøke årets Eliade, og ikke minst de riktige besøkende.

Det faglige utbytte på Eliaden er høyt prioritert og det blir seminarer fra åpne scener og i lukkede seminarrom.

Gjennom 20 år er Eliaden blitt den viktigste møteplassen for elektrofagmiljøene i Norge. Her kan deltakerne oppdatere seg på teknologiutviklingen, diskutere fag, treffe forretningsforbindelser og møte kolleger.

Eliaden inviterer alle utstillere til markedsmøte for informasjon og inspirasjon samt mingling og lunsj. Deltagelse og lunsj er gratis for Eliadens utstillere. Ta med en kollega eller fire og kom, oppfordres det!

På markedsmøtet i 2016 kom det hele 160 deltakere! Dette skjer onsdag 7. mars og arrangeres av Nelfo.

Instell: – Eliaden er viktigste bransjetreff

Jo Jessen i Instell synes Eliaden 2016 var et stort løft og har tro påat 2018 blir enda bedre. Fotos: Eliaden