Symetri er i full gang med flere BIM-kurs i år

0

Flere og flere prosjekter stiller krav til BIM. Symetri er nå godt i gang med BIM-Akademi og mener at deltakerne vil stille sterkere i konkurransen.

Dette var en av Symetris største kursnyheter i 2017, BIM-Akademiet består av to alternative kursløp innen BIM. De to modulene består av flere kurs, er praktisk rettet og viser deg hvilke krav du må stille til andre aktører i prosjektet for at du skal kunne dra nytte av BIM.

Følger du hele løpet med Kursløp I vil du ikke bare få grunnleggende kompetanse på BIM, men også lære hvordan du kan bruke modellene til din fordel gjennom kunnskap i ulike programvarer.

Kursløp II består av to kursmoduler som gir deg en innføring i to sentrale programmer innen BIM.

Etter gjennomført kurs kan du velge å sertifisere deg via Building Smart, se mer informasjon her.

Symetri har allerede gjennomført flere kursserier der deltagerne bestod eksamen gjennom buildingSMART og har fått utdelt sitt BIM-sertifikat. I 2018 er det nye muligheter for dere som ønsker større fokus på kompetanseheving innen BIM.

Symetri er i dag eneste leverandør i Norge med godkjent kursinnhold etter den norske læreplanen til buildingSMART.

I år vil de også ha større fokus på tilrettelegging for bedriftsinterne kurs, hvor kundene er med på å bestemme kursinnholdet.

Denne handler om å lykkes
med BIM-implementeringen