Smedvig etablerer
Sjur Christian Monsen markedsdirektør i Smedvig Eiendom.

Etablerer smart klynge for byggenæringen i Stavanger

Smedvig Eiendom - Site 4016: Målet er prefabrikkering av tekniske anlegg på 80 prosent:

0

På Åsen i Stavanger planlegges nå en av landets første klynger for byggenæringen, Site 4016. Prosjektet som ledes av Smedvig Eiendom skal være et signalbygg og en fremtidsrettet klynge for nytenking, utvikling og kunnskapsutveksling innen bygg- og anleggsbransjen.

– Vi har lenge hatt en strategi om å være en innovativ eiendomsutvikler med et spesielt fokus på områdeutvikling. Med Site 4016 ønsker vi å legge til rette for samhandling og innovasjon i entreprenørbransjen, sier Sjur Christian Monsen markedsdirektør i Smedvig Eiendom.

Knutepunkt i regionen

Da selskapet begynte å kjøpe opp området like utenfor Stavanger for snart seks år siden, tenkte de at dette var en god lokasjon for bedrifter innen bygg og anlegg.

– Vi så at området både hadde en strategiske beliggenhet som et knutepunkt i regionen, men også at det allerede var en rekke bedrifter innen byggenæringen lokalisert der. Etter hvert som vi kjøpte flere bygg på Åsen, så vi behovet for å konseptualisere vår ide om en klynge innen bygg og anlegg, sier Monsen.

Konseptet Site 4016 består foreløpig av en merkevare og en visjon for området, samt en elektronisk tjenesteplattform.

– Vi ønsker å tilby relevante fellestjenester skreddersydd bedriftene i målgruppen. Spesielt sambruk og optimal utnyttelse av fellesressurser ved hjelp av ny teknologi står i fokus, sier han.

Nå planlegges rehabilitering av eksisterende bygg i henhold til strategien.

– Det pågår for øyeblikket en områderegulering av hele Åsen som forhåpentligvis godkjennes i løpet av året. Vi holder dessuten på å prosjektere et nybygg i Auglendsmyrå 11 med byggestart så snart områdeplanen er vedtatt. Her er blant annet IPD/VDC-aktøren Bravida engasjert, sier han.

Vil gi store fordeler

Selskapet forventer at prosjektet skal være med på å legge til rette for økt innovasjon og produktivitetsvekst i bransjen.

– Vi har som mål at leietakerne skal få økt lønnsomhet av å være en del av klyngen. Forhåpentligvis kan vi både bli en destinasjon for nye og etablerte aktører, samt et kraftsenter i regionen, sier han.

Smedvig eiendom har også andre områder under utvikling, blant annet på Ullandhaug og i Stavanger sentrum.

– Vi håper å kunne bruke våre samarbeidspartnere på Site 4016 til å utvikle disse prosjektene, sier Monsen.

Foregangsprosjekt for ny teknologi

Prosjektet har som målsetning å benytte en rekke innovative og energieffektive løsninger.

– Vi planlegger et storskala solcelleanlegg med effekt på 220 kWp, som vil dekke ca. 60 prosent av energibehovet. I tillegg anvendes adiabatisk kjøling av ventilasjonsluft. Vi tar sikte på å sertifiseres BREEAM Excellent, sier han.

– Vi skal også bruke boreroboter for boring av oppheng for tekniske installasjoner og himlinger, sier Monsen.

Prosjektet har i tillegg fokus på moderne digitale samhandlingsløsninger og bruker et fiberbasert dataspredenett med redusert bruk av kobberkabler, kalt Fiber to The Office.

– Hele prosjektet har integrasjon av styresystemer og en felles tjenesteplattform. Til sammen skal dette gjøre prosjektet til et foregangsprosjekt og en smart klynge, sier han.

Utstrakt bruk av prefabrikkering

For tekniske installasjoner i prosjektet er målsetningen at 80 prosent skal prefabrikkeres.

– Hele det tekniske rommet med fire ventilasjonsaggregater på ca. 55 m x 6 m produseres i tre moduler off-site og transporteres til byggeplassen klar for hook-up. Det benyttes også prefabrikkerte DCV-enheter med integrert temperatur- og bevegelsesføler, samt spjeld, sier han.

– I tillegg skal kjøling og oppvarming av ventilasjonsluft foregå med varmepumpe og brønner i kombinasjon med adiabatisk kjøling. Hele energisentralen blir også prefabrikkert, sier Monsen.

Spennende fremtid

Monsen tror byggenæringen står foran mange spennende teknologier i årene som kommer.

– Jeg tror vi vil se utstrakt bruk av IoT-komponenter og Big Data som vil muliggjøre raske tilpasninger til annen bruk. Dette vil gi økt fleksibilitet for leietakerne i forhold til endring av areal, sier han.

– Vi ser også at morgendagens bygg vil få fasader og tak med solcelleløsninger. Her er utviklingen allerede i dag kommet langt, avslutter Monsen.

Fakta

Tomteareal: ca. 80 mål
Utleibart areal i dag: ca. 37.000 kvm
Utviklingpotensial: ca. 80.000 kvm
Antall leietakere (bedrifter): 85

På Åsen i Stavanger planlegges nå en av landets første klynger for byggenæringen.

Sweco styrker på byggeteknikk
og kommunalteknikk i Stavanger

weco har kjøpt rådgiverselskapet Dimensjon Rådgivning fra Stavanger. Her fra signeringen mandag. Fra høyre: Otto Klippen, Jon Halvar Eiane, Grete Aspelund, Njål Erland og Per Helge Ollestad. Foto: Sweco