ngbc revisorer
NGBC har per i dag 13 registrerte BREEAM In-Use revisorer i sitt nettverk, og har nå etablert et forum for disse. Her fra siste forum.

10 eiendommer er BREEAM In-Use-sertifisert, 60 er registrert

Revisorer har fått eget forum

0

NGBC ser at fokuset på eksisterende, bærekraftige bygg bare øker, og dermed også interessen for BREEAM In-Use. NGBC har per i dag 13 registrerte BREEAM In-Use revisorer i sitt nettverk, og har nå etablert et forum for disse.

NGBC tror at dersom opptaket av BREEAM In-Use skal øke i Norge må vi få frem beste praksis slik at både revisorer og kunder opplever at dette er nyttig, og at prosessen er god.

BREEAM In-Use er fortsatt relativt nytt i det norske markedet, men det forventes at etterspørselen for bærekraftige eksisterende bygg vil øke i tiden fremover. Dette er et naturlig neste steg nå som miljøklassifisering av nybygg er i ferd med å bli en selvfølge.

Det er kommet på plass flere BREEAM In-Use revisorer den siste tiden, og i den anledning har NGBC etablert et forum hvor kunnskap og erfaringer kan deles. Det vil være møter hvert kvartal eller halvår hvor ulike problemstillinger drøftes og en gjesteforeleser eller to tas inn.

Globalt er det over 3000 eiendommer og 11 millioner m² sertifisert i henhold til BREEAM In-Use International 2015. I Norge er det foreløpig 10 eiendommer som er sertifisert og i underkant av 60 eiendommer som er registrert.

NGBC ser etterspørselen tar seg opp, mye takket være De 10 strakstiltakene i «Eiendomssketorens veikart mot 2015» utgitt av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, der BREEAM In-Use foreslås som et konkret tiltak.